Nowe funkcje CAD w ARES Commander 2024

Większa kontrola środowiska pracy CAD

Dopasowanie środowiska CAD oraz sposobu projektowania do własnych potrzeb znacząco podnosi komfort i wydajność pracy. Dodatkowo, możliwość udostępnienia współpracownikom samodzielnie przygotowanych konfiguracji najczęściej stosowanych narzędzi powoduje, że teraz więcej osób, lub nawet cały zespół może korzystać z naszych usprawnień.

ARES Commander 2024 pozwala obecnie na indywidualne dostosowywanie ‘Palet narzędziowych’, jak również importowanie istniejących konfiguracji używanych w AutoCAD. Osoby korzystające z systemów Mac oraz Linux mają już dostęp do interfejsu wstążkowego używanego wcześniej z powodzeniem na platformie Windows. Wdrożenie nowego modułu do obsługi punktów topograficznych, zapewnia także obsługę importu i eksportu współrzędnych z urządzeń pomiarowych w ARES Commander.

Konfigurowalne palety narzędziowe

Wczytanie istniejących palet narzędziowych używanych wcześniej w programie AutoCAD zapewnia płynne przejście do systemu ARES.

Przykładowa paleta

Wstępnie skonfigurowane obiekty rysunkowe

ARCH + MECH

MEP + MAPY

Komentarze

Kreskowanie

Stolarka + Lisp

  Zastosowanie / Problem

Dokumentacja techniczna tworzona podczas realizacji kolejnych projektów często zawiera podobne zestawy rysunków, opracowane zwykle z użyciem odpowiednio dopasowanych, ale na ogół tych samych funkcji projektowych oraz ustawień. Umieszczenie wszystkich poleceń tego typu, a także innych nietypowych i kluczowych elementów rysunku w jednym miejscu, w formie odpowiednio uporządkowanych palet narzędziowych, zapewnia optymalny sposób korzystania z funkcjonalności programu w trakcie pracy z użyciem wielu plików rysunkowych, a także kilku różnych sesji edycyjnych.

Rodzaje narzędzi oraz informacji grupowanych w palecie:

 • Bloki
 • Obiekty geometryczne (np. linie, łuki)
 • Kreskowanie i wypełnienie gradientowe
 • Elementy komentarza (np. opisy tekstowe, wymiary, tabele)
 • Zmienne systemowe
 • Procedury LISP
 • Odniesienia zewnętrzne — rysunki oraz pliki graficzne

  Rozwiązanie

‘Paleta narzędzi’ została zaprojektowana podobnie jak inne palety systemu ARES Commander, tzn. posiada wszystkie funkcje potrzebne do sterowania działaniem palet, umożliwiające na przykład automatyczne ukrywanie okna palety lub blokowanie położenia w określonym miejscu okna programu.

Poznawanie zalet stosowania systemu dedykowanych palet narzędziowych można rozpocząć niezwłocznie po zainstalowaniu ARES Commander 2024, wykorzystując wstępnie przygotowany zestaw palet dostępny w programie. Domyślna paleta narzędziowa może posłużyć jako baza do konfigurowania własnych palet, lub też może zostać zastąpiona przez inną niestandardową paletę tworzoną od podstaw.

Uzupełnieniem standardowego zbioru palet, dostarczanego z instalatorem programu ARES, są dodatkowe palety tworzone przez użytkowników w celu odpowiedniego zorganizowania narzędzi potrzebnych do wykonania zadań określonego typu. Skonfigurowane w taki sposób palety można udostępnić innym użytkownikom ARES Commander lub AutoCAD, korzystając z plików formatu *.xtp stosowanych także w programie AutoCAD. Takie rozwiązanie umożliwia szybkie użycie indywidualnie przygotowanego zestawu narzędzi przez inne osoby, ułatwiając utrzymanie spójności projektowania wewnątrz poszczególnych zespołów projektowych, albo nawet w obrębie całej firmy.

Innymi słowy, palety narzędzi przygotowane w programie AutoCAD można zastosować z powodzeniem w ARES Commander i na odwrót.

Użytkownicy korzystający w ARES Commander z palet narzędziowych pochodzących z programu AutoCAD, lub tworzący własne palety tego typu, mają zapewniony łatwy dostęp do spersonalizowanych narzędzi oraz indywidualnie konfigurowanych danych.

Spłaszczanie obiektów 3D

Wprowadzenie nowego polecenia SPLASZCZ (FLATTEN) umożliwia zamianę elementów 3D na rzut w przestrzeni 2D.

Funkcja jest również bardzo przydatna przy rozwiązywaniu problemów z edycją obiektów rysunkowych umieszczonych w nieprawidłowy sposób na różnych płaszczyznach.

Rzut płaski – dodatkowe ustawienia

Funkcja BRYLARZUTPLASKI (MAKEFLATSNAPSHOT) wprowadzona już we wcześniejszych wersjach systemu ARES Commander, została teraz rozbudowana o nowe ustawienia ułatwiające przejrzysty sposób wyświetlania różnorodnych rodzajów krawędzi rzutowanych obiektów.

Linie pierwszego planu” — pozwala na określenie koloru oraz stylu linii dla widocznych krawędzi.
Ukryte linie” — funkcja ‘Pokaż’ włącza wyświetlanie niewidocznych krawędzi elementu, którym można teraz nadać odpowiedni kolor oraz styl linii.
Pokaż krawędzie styczne” — umożliwia pokazanie krawędzi stycznych rzutowanego elementu.

Wstążkowy interfejs użytkownika dostępny w systemach Mac oraz Linux

Dobrze znany wstążkowy interfejs użytkownika stosowany w wersji ARES Commander dla systemu Windows, można teraz również wykorzystywać w wersjach programu działających w środowisku MacOS oraz Linux.

Windows

macOS

Linux

Zalety stosowania kontekstowych wstążek programu, jak choćby udostępnianie narzędzi bez ukrytych poziomów lub łatwe zapamiętywanie poleceń za pomocą ikon, są obecnie dostępne dla użytkowników korzystających ze wszystkich trzech platform systemowych.

Znaczna poprawa wydajności

Aktualizacje podstawowej technologii DWG wprowadzenie w ARES Commander znacząco usprawniły działanie wielu operacji wykonywanych w nowej wersji programu.

Zaznacz

Kopiuj & Wklej

Cofnij

Niektóre operacje często wykonywane podczas codziennego projektowania działają jeszcze sprawniej.

Zaznaczanie modyfikowanych elementów rysunku może być o 50% szybsze niż we wcześniejszych wersjach, kopiowanie oraz wklejanie obiektów jest obecnie o 25% szybsze, a cofanie wykonanych poleceń jest w niektórych przypadkach nawet 8 razy szybsze.

Testy wydajności wersji 2024 prowadzone przez zespół Graebert obejmują zestaw przykładowych rysunków technicznych reprezentujących wiele różnych dziedzin oraz obszarów projektowania, zapewniających odpowiednio szeroki zakres prowadzonej analizy, a podawany wzrost wydajności dotyczy średniego czasu wykonywanych operacji krytycznych, oraz typowych działań edycyjnych prowadzonych z użyciem różnych rysunków.

Importowanie oraz eksportowanie punktów topograficznych

Wsparcie dla specjalistów wykonujących pomiary geodezyjne w terenie przy użyciu nowoczesnych stacji pomiarowych. Nowe narzędzia wprowadzone w ARES Commander znacznie usprawniają wczytanie oraz rozmieszczenie punktów topograficznych w obszarze rysunków.

Dzięki nowej funkcjonalności można teraz wstawiać punkty ręcznie, kontrolując przy tym znacznik/numer punktu, warstwę, wysokość oraz współrzędne X i Y każdego punktu. Analogiczne operacje można również wykonać automatycznie po wczytaniu plików tekstowych zawierających zbiory punktów topograficznych. Program umożliwia także eksportowanie danych opisujących punkty znajdujące się w obszarze rysunku.

Edytor oraz debuger LISP – FLISP

Weryfikowanie poprawności programów LISP bywa czasami bardzo trudne. Nowy edytor LISP, będący rozszerzeniem programu Visual Studio Code, ułatwia edytowanie oraz debugowanie kodu aplikacji.

Wielu użytkowników oraz firm korzysta z własnych aplikacji LISP. Zaletą tego języka jest to, że nie wymaga wielu zasobów ani narzędzi potrzebnych do uruchomienia programu, a wiele przydatnych fragmentów kodu można znaleźć w intrenecie. Właśnie dzięki temu LISP jest bardzo powszechnym sposobem automatyzacji wykonywanych zadań lub dopasowania działania programów edycyjnych DWG do indywidualnych potrzeb. Debugowanie aplikacji LISP może być jednak czasem dużym wyzwaniem. Nowa wersja ARES Commander korzysta teraz z rozszerzenia Visual Studio Code, pozwalającego każdemu programiście LISP na sprawne edytowanie oraz weryfikowanie procedur — a tym samym zaoszczędzenie dużej ilości czasu.

Funkcje Trinity wspierające pracę zespołową w ARES Commander,
ARES Kudo oraz ARES Touch

Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych systemu ARES CAD jest koncepcja Trinity, tworząca synergię między trzema modułami: ARES Commander (wersja desktop przeznaczona dla komputerów Windows, Mac oraz Linux), ARES Kudo (wersja działająca w chmurze), oraz ARES Touch (wersja mobilna na platformę Android oraz iOS).

Funkcje Trinity pozwalają na zorganizowanie pracy w nowoczesny sposób, poprzez usprawnienie współpracy pomiędzy osobami pracującymi w biurze, współpracownikami działającymi zdalnie, jak również klientami. Zapewniają także elastyczność rozwiązania chmurowego w zakresie narzędzi wspierających współpracę dostępnych w systemie desktop ARES Commander, bez konieczności zmiany środowiska pracy lub kompromisu w zakresie używanej funkcjonalności.

Korzystanie z narzędzi Trinity wymaga posiadania aktywnej subskrypcji, ponieważ wszystkie usługi Trinity działają w środowisku naszego systemu chmurowego ARES Kudo. Przedstawiony warunek dotyczy zarówno licencji rocznej, trzyletniej, wieczystej, jak również licencji sieciowej Flex.

Co w praktyce daje funkcjonalność ARES Trinity?

  Korzystanie z nowoczesnych narzędzi wspierających współpracę

ARES Commander pozwala użytkownikom CAD na błyskawiczną zmianę środowiska pracy, oraz kontynuowanie projektowania w środowisku podobnym do programu AutoCAD, bez marnowania czasu na intensywne szkolenia, ale także bez jakichkolwiek kompromisów w zakresie funkcji CAD 2D lub 3D. Zaraz po wykonaniu płynnego przejścia do nowego systemu, użytkownicy systemu ARES mogą od razu poznawać zalety funkcji Trinity wspierających pracę zespołową.

Synchronizacja plików między wszystkimi osobami oraz wszystkimi rodzajami urządzeń

Pełna integracja ze wszystkimi powszechnie wykorzystywanymi serwisami chmurowymi, obsługiwana w każdym module ARES CAD, zapewnia ciągłość pracy na wszystkich rodzajach urządzeń. Można rozpocząć projekt w biurze, aby następnie kontynuować w innym miejscu: w biurze klienta, w domu, albo podczas podróży. Licencja posiadanego programu CAD, tak jak rysunki DWG, podążają za każdym użytkownikiem systemu, zapewniając dzięki temu stały dostęp do projektów na wszystkich urządzeniach oraz w dowolnym miejscu. Istotną rolę odgrywa również synchronizacja plików rysunkowych pomiędzy wszystkimi użytkownikami. Osoby pracujące zdalnie, w domu, lub w terenie, otrzymują na bieżąco aktualizacje wszystkich wykorzystywanych rysunków, gdy tylko inny użytkownik zapisze wprowadzoną przez siebie modyfikację.

System zapewniający użytkownikom bezpieczny zdalny dostęp do danych projektowych

Tożsamość każdego użytkownika zostaje uwierzytelniona z użyciem loginu oraz hasła. Administrator firmy może samodzielnie ustalić zakres serwisów chmurowych stosowanych wewnątrz organizacji. W zależności od poziomu uprawnień ustalonych w serwisach chmurowych, korzystające z nich osoby mają zapewniony dostęp pozwalający tylko na przeglądanie, lub też edycję danych przechowywanych w chmurze. Funkcjonalność systemu umożliwia sprawdzenie listy osób posiadających aktualnie dostęp do wybranego pliku oraz przyznanie lub odebranie nadanych uprawnień.

Historia wersji rysunku pokazuje kto i kiedy modyfikował określony projekt. Umożliwia także porównanie ze sobą kolejnych wersji plików rysunkowych, oraz podświetlenie wprowadzonych zmian przy użyciu kolorów.

Skrócenie procesu projektowego dzięki elastycznym narzędziom wspierającym współpracę

Podczas pracy w ARES Commander, ARES Kudo lub ARES Touch, użytkownicy mogą omawiać bieżące zagadnienia dotyczące projektu za pomocą opisów, komunikatów oraz znaczników powiązanych z wybranymi elementami rysunku. Tego typu oznaczenia pojawiają się w specjalnej palecie narzędziowej, zapewniającej sprawną wymianę informacji powiązanych z określonym tematem bez konieczności modyfikowania samego projektu. System komentarzy tworzy sprawną platformę komunikacji pomiędzy współpracującymi osobami, nawet wtedy, gdy niektórzy użytkownicy pracują zdalnie lub w terenie. Efektem usprawnionego współdziałania jest szybszy przepływ danych projektowych między osobami tworzącymi rysunki a użytkownikami w terenie, jak również wyższa wiarygodność przekazywanych informacji.

Wybrane funkcje usprawniające pracę zespołową:

 • Komentarze pozwalające na powiększenie omawianego fragmentu projektu, przesyłanie odpowiedzi na otrzymane zapytania lub komentowanie wpisów innych użytkowników, zamykanie zakończonych wątków dyskusji.
 • Znaczniki graficzne umożliwiające umieszczanie w komentarzach jednego lub większej liczby zdjęć wykonanych na miejscu budowy, np. przy użyciu smartfona.
 • Znaczniki głosowe pozwalające na szybkie i wygodne przekazywanie komentarzy w postaci zapisanych nagrań głosowych.
 • Znaczniki tekstowe wstawiane w obszarze rysunku, wykorzystujące gotowe komentarze, jak na przykład ‘Do weryfikacji’ czy ‘Zatwierdzone’, albo opisy tworzone samodzielnie przez użytkownika.
 • Powiadomienia e-mail informujące o bieżących aktualizacjach realizowanych projektów, zapewniające możliwość szybkiej reakcji na wprowadzane zmiany.

Bezpłatne przeglądanie i komentowanie online ułatwia konsultację oraz weryfikację projektu

System pozwala na usprawnienie konsultacji poprzez zaproszenie współpracowników, klientów lub innych osób zaangażowanych w realizację projektu, do bezpłatnego przeglądania oraz komentowania rysunków. Zastosowanie linków do odczytu, pokazujących zawsze aktualny stan projektów, zapewnia wybranym użytkownikom stały dostęp do zestawu najnowszych wersji udostępnionych rysunków, bez potrzeby kupowania i instalowania żadnego oprogramowania.

Funkcjonalność linków ‘tylko-do-odczytu’ nie ogranicza się jedynie do zapewnienia możliwości przeglądania rysunków, lecz pozwala na wykorzystanie narzędzi ‘Trinity’ pozwalających na komentowanie udostępnionych plików z użyciem opisów i znaczników przekazywanych w czasie rzeczywistym do zespołu projektowego.

Administrator firmy posiada możliwość konfigurowania lub ograniczania sposobu korzystania z linków ‘tylko-do-odczytu’ przez poszczególnych użytkowników:

 • Włączanie / wyłączanie funkcji tworzenia linków ‘tylko-do-odczytu’
 • Włączanie / wyłączanie możliwości zapisu rysunków w pliku PDF przez osoby przeglądające
 • Ograniczenie czasu ważności linków ‘tylko-do-odczytu’ w celu zapewnienia automatycznego wygaszenia przydzielonego dostępu

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, użytkownicy programu ARES mogą również ustawić dla każdego linku datę ważności oraz zdefiniować hasło dostępu.

Najszerszy zakres integracji z serwisami przechowującymi dane CAD

Podczas pracy w ARES Commander, ARES Kudo lub ARES Touch, użytkownicy mogą omawiać bieżące zagadnienia dotyczące projektu za pomocą opisów, komunikatów oraz znaczników powiązanych z wybranymi elementami rysunku. Tego typu oznaczenia pojawiają się w specjalnej palecie narzędziowej, zapewniającej sprawną wymianę informacji powiązanych z określonym tematem, bez modyfikowania samego projektu. System komentarzy tworzy sprawną platformę komunikacji pomiędzy współpracującymi osobami, nawet wtedy, gdy użytkownicy pracują zdalnie albo w terenie. Efektem współdziałania jest usprawniony przepływ danych między osobami tworzącymi rysunki a użytkownikami w terenie, a także wyższa wiarygodność przekazywanych informacji.

System ARES Trinity został ściśle zintegrowany z API wszystkich głównych serwisów chmurowych, obejmujących powszechnie wykorzystywane rozwiązania, takie jak:

 • Microsoft OneDrive
 • Google Drive
 • Box
 • Dropbox

Zapewnia również połączenie ze specjalistycznymi serwisami chmurowymi, takimi jak:

 • Microsoft OneDrive for Business
 • Microsoft SharePoint

Pozwala także na tworzenie i modyfikowania plików DWG przechowywanych w serwisach zarządzanych przez:

 • Onshape
 • Trimble Connect

ARES oferuje dodatkowo możliwość integracji z serwerami prywatnymi oraz prywatnymi serwisami chmurowymi:

 • Zastosowanie protokołu WebDAV pozwala na skonfigurowanie połączenia z prywatnym serwerem
 • Integracja z Nextcloud oraz AWS pozwala każdej organizacji na stworzenie własnego serwisu chmurowego

Administrator systemu ARES posiada pełną kontrolę nad zakresem rozwiązań chmurowych stosowanych do zapisywania oraz przechowywania danych CAD wewnątrz swojej organizacji, bez względu na rodzaj używanych połączeń i serwisów chmurowych. Zapewniamy aktywne wsparcie wszystkim odbiorcom naszych systemów poprzez rozwijanie i dostarczanie różnorodnych metod konfiguracji połączeń z danymi projektowymi, dopasowanych do indywidualnych potrzeb operacyjnych oraz wymogów bezpieczeństwa poszczególnych organizacji.

Biblioteka bloków Trinity

System pozwala na utworzenie własnych bibliotek bloków wykorzystywanych na wszystkich posiadanych komputerach lub urządzeniach mobilnych, podczas pracy w ARES Commander, ARES Kudo lub ARES Touch.

Biblioteka bloków Trinity ułatwia także użytkownikom systemu pracującym w tej samej organizacji korzystanie z ujednoliconego, oraz odpowiednio skonfigurowanego zestawu bloków rysunkowych. Wszystkie bloki wchodzące w skład biblioteki Trinity przechowywane są w chmurze, dzięki czemu każda aktualizacja elementów biblioteki zostaje od razu udostępniona wszystkim użytkownikom.

Bloki rysunkowe należą niewątpliwie do grona najbardziej użytecznych narzędzi CAD, umożliwiających zaoszczędzenie czasu oraz równoczesne zwiększenie dokładności rysowania. Wielu projektantów wykorzystuje często podobny zestaw rysunków, wymagających ciągłego stosowania tych samych bloków rysunkowych. Niektórzy projektanci mogą ponadto korzystać z różnych środowisk pracy (stacjonarne, internetowe, mobilne), stanowiących dodatkowe wyzwanie podczas wykonywania synchronizacji używanych rysunków, oraz aktualizacji stosowanych w nich elementów.

Zestawy bloków współdzielone przez wiele osób w ramach tej samej firmy wymagają od czasu do czasu wykonywania modyfikacji, np. w celu uwzględnienia wymagań odbiorców lub zmienionych standardów projektowych. Aktualizowane w ten sposób bloki powinny zostać szybko udostępnione w analogicznej formie wszystkim zainteresowanym osobom. Zachowanie pełnej spójności i zgodności bloków w grupie wielu użytkowników jest następnym niełatwym wyzwaniem.

Nowa paleta narzędziowa o nazwie ‘Biblioteka bloków’ stanowi odpowiedź na wspomniane wyzwania. Wprowadzona biblioteka bloków wykorzystuje funkcjonalność chmurową, oraz została całkowicie zintegrowana z koncepcją Trinity. Oznacza to przede wszystkim bezpośrednie powiązanie z kontem użytkownika Graebert oraz połączonymi serwisami chmurowymi, dzięki czemu zapewnia dostęp do tego samego zestawu bloków z różnych instalacji ARES Commander, albo podczas korzystania z różnych środowisk pracy, jak np. internetowe oraz mobilne.

Kolejną zaletą biblioteki bloków jest zapewnienie konfigurowalnego sposobu organizowania, a także pobierania bloków. Elastyczny charakter biblioteki pozwala na udostępnianie zgromadzonych zasobów innym osobom w ramach tej samej organizacji, stanowiąc skuteczny sposób standaryzacji projektowania oraz poprawy dokładności rysowania.

WAŻNE: ‘Biblioteka bloków Trinity’ używana w ARES Commander jest również dostępna w ARES Kudo i ARES Touch.

Dzięki temu można korzystać z tych samych zbiorów bloków na każdym urządzeniu, zarówno w biurze, jak i w podróży, podczas używania programu w wersji chmurowej albo mobilnej. Udostępnienie odpowiednio przygotowanych bibliotek wewnątrz organizacji podnosi stopień zaawansowania współpracy między wszystkimi użytkownikami systemu ARES. Korzystając w terenie z aplikacji ARES Touch na tablecie lub smartfonie, można np. zweryfikować określone elementy projektu, a następnie zaznaczyć wyniki przeprowadzonej kontroli przez umieszczenie w rysunku określonych bloków, które dzięki synchronizacji w czasie rzeczywistym stają się od razu widoczne dla użytkowników pracujących w biurze. Istotne jest również to, że w przypadku dodania, usunięcia lub zmiany elementów ‘Biblioteki bloków Trinity’, wszystkie osoby natychmiast uzyskują dostęp do aktualizacji – bez konieczności instalowania lub pobierania czegokolwiek.

Instalacja 'Flex Cloud': Współdzielenie licencji wewnątrz firmy

Nowy system zarządzania licencjami sieciowymi w chmurze służy do udostępniania puli licencji Trinity należącej do firmy, obejmującej ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo, wewnątrz określonej grupy osób. Licencja typu ‘Flex Cloud’ umożliwia współdzielenie mniejszej liczby licencji należących do firmy przez większą liczbę użytkowników korzystających wymiennie z zasobów organizacji. Dzięki temu pozwala na znaczące ograniczenie niezbędnej ilości zamawianych licencji, wpływając bezpośrednio na obniżenie bieżących kosztów obsługi oprogramowania CAD.

Flex Cloud: Elastyczne licencje pływające

Każdy użytkownik logujący się do jednego z trzech programów tworzących pakiet Trinity, pobiera jedną licencję z puli zarządzanej przez daną organizację, która od tej chwili nie jest dostępna dla innych osób. Brak aktywnego korzystania z programu przez okres dłuższy niż 60 minut powoduje, że licencja zostaje zwrócona do puli, dzięki czemu staje się ponownie dostępna dla innych użytkowników.

W przeciwieństwie do klasycznej licencji sieciowej Flex, licencja Flex Cloud nie wymaga, aby korzystające z niej osoby znajdowały się w jednym biurze. Nowe rozwiązanie umożliwia wykonywanie pracy z użyciem programu w każdym miejscu i w dowolnym czasie. Nie ma już znaczenia, czy użytkownicy współdzielący licencje znajdują się w biurze firmy, w biurze domowym, czy nawet w innym kraju.

Dostępność / Licencjonowanie

Licencja pływająca typu ‘Flex Cloud’ jest oferowana w postaci subskrypcji na jeden rok, albo na trzy lata, przy spełnieniu warunku minimalnej liczby trzech licencji użytkowanych wewnątrz tej samej organizacji. Podczas uruchamiania programu korzystającego z licencji tego typu konieczny jest dostęp do internetu.

Licencja sieciowa Flex

Nowość: Licencja chmurowa Flex

Udostępnianie licencji Tylko ARES Commander bez funkcji Trinity ARES Commander + ARES Kudo + ARES Touch
Funkcje wspierające współpracę Użytkownicy pozostają anonimowi - mogą korzystać ze wszystkich narzędzi CAD, ale nie mają dostępu do żadnej funkcji Trinity Każdy użytkownik zostaje uwierzytelniony podczas logowania z użyciem hasła - posiada dostęp do funkcji Trinity w ARES Commander, ARES Kudo oraz ARES Touch
Instalacja Wymaga zainstalowania serwera licencji oraz skonfigurowania połączenia z serwerem licencji na każdym komputerze Nie trzeba niczego instalować – administrator zaprasza określonych użytkowników wpisując adresy email w ‘Portalu Użytkownika Graebert’
Możliwość korzystania z plików rysunkowych zapisywanych lokalnie na komputerze Przy użyciu ARES Commander Przy użyciu ARES Commander
Możliwość korzystania z plików rysunkowych synchronizowanych z serwisami w chmurze Google Drive, Box, Dropbox, SharePoint, OneDrive, OneDrive for Business, Onshape, Trimble Connect, AWS, WebDav, ARES Kudo Drive…
Możliwość wysłania zaproszeń do bezpłatnego przeglądania oraz komentowania online Przy użyciu linków 'tylko-do-odczytu'
Możliwość wykonywania pracy poza stałym biurem oraz w domu Wszyscy użytkownicy muszą być podłączeni do tej samej sieci - istnieje możliwość wypożyczenia licencji, przy czym pobrana licencja jest czasowo niedostępna w sieci dla innych użytkowników Użytkownik może pracować wszędzie ponieważ licencja jest udostępniana przez internet - przy uruchamianiu programu ARES konieczne jest posiadanie dostępu do internetu
Licencja wieczysta Program korzysta z usług chmurowych, których nie można licencjonować w formie wieczystej
Licencja roczna
Licencja trzyletnia 3 lata w cenie 2 licencji rocznych

Możliwość połączenia licencji typu 'Flex Cloud’ z innymi rodzajami licencji ARES

Ważne: System licencjonowania ARES umożliwia łączenie w ramach jednej organizacji licencji pojedynczych, takich jak licencja roczna, trzyletnia, albo licencja wieczysta, z licencjami chmurowymi typu Flex. Połączona konfiguracja pozwala na zapewnienie indywidualnych licencji określonym użytkownikom intensywnie korzystającym z programu, oraz udostępnienie dodatkowej puli licencji chmurowych Flex dla grupy osób używających systemu mniej intensywnie, lub nawet okazjonalnie (przy zachowaniu minimalnej liczby 3 stanowisk wymaganych dla licencji Flex).

Porównywanie dwóch projektów w trybie online

Funkcja porównywania zawartości dwóch plików DWG oraz zaznaczania różnic za pomocą kolorów jest teraz dostępna w ARES Commander oraz w ARES Kudo.

Polecenie ‘Porównaj rysunki’ pozwala na porównanie zawartości dwóch dowolnie wybranych rysunków oraz dokonanie szybkiej identyfikacji występujących różnic. Taka funkcjonalność jest obecnie dostępna zarówno w ARES Kudo, jak i w ARES Commander.

ARES Kudo: Przejęcie sesji edycyjnej od innego użytkownika

Użytkownicy, którzy podczas przeglądania rysunku chcą wprowadzić zmiany w projekcie, mogą poprosić osobę modyfikującą projekt o przekazanie sesji edycyjnej.

Przypisanie uprawnień do modyfikowania udostępnianych rysunków umożliwia wprowadzanie w nich zmian, kiedy pojawi się taka potrzeba. Otworzenie sesji edycyjnej określonego projektu przez jednego użytkownika powoduje, że pozostałe osoby posiadające prawa edycyjne mogą otworzyć dany rysunek jedynie w trybie przeglądania. W każdej chwili mogą jednak wystąpić z prośbą o przekazanie dostępu umożliwiającego wprowadzenie zmian. Użytkownik edytujący aktualnie rysunek otrzymuje na ekranie powiadomienie, które może zaakceptować lub odrzucić. Podczas zamykania aktywnej sesji edycyjnej pozostali użytkownicy otrzymują komunikat informujący o możliwości włączenia trybu edycji.

ARES Touch: Przeglądanie plików PDF i zamiana na DWG

Otwieranie, przeglądanie i edytowanie projektów PDF, oraz zapisywanie rysunków PDF w formacie DWG.

Użytkownicy ARES Touch mogli już wcześniej pracować z wykorzystaniem plików DWG, lecz podczas przeglądania plików PDF musieli korzystać z oddzielnej aplikacji. Nowe polecenie ‘Import PDF’ ułatwia pracę oraz usprawnia przekazywanie danych: wskazanie w przeglądarce plików dowolnego pliku PDF powoduje otworzenie jego zawartości wewnątrz ARES Touch. Aplikacja umożliwia wygodne oglądanie wszystkich stron wczytanego pliku PDF, a także wykonanie szczegółowej kontroli projektu przy użyciu znanych funkcji powiększania i przesuwania widoku.

Zakres dostępnej funkcjonalności nie ogranicza się jedynie do samego przeglądania! Nowe narzędzia pozwalają również na zamianę pliku PDF (lub określonej strony) na rysunek DWG. Można dzięki temu wprowadzić w projekcie wszystkie niezbędne zmiany, a następnie skorzystać z możliwości zapisania zmodyfikowanego rysunku w formacie DWG, albo ponownie wyeksportować projekt do pliku PDF.

Funkcje CAD ARES® Commander 2024 do obsługi modeli BIM
Inteligentniejsze rysunki DWG przygotowane dla projektów BIM

Opracowanie dokumentacji obejmującej wszystkie plany kondygnacji, przekroje oraz elewacje wymagane dla każdego rodzaju projektu budowlanego zajmuje dużo czasu. Konieczność weryfikacji pełnej zgodności stosowanych standardów oraz przypisanych stylów rysowania może dodatkowo wydłużyć realizację tego zadania. Funkcje BIM udostępnione w ARES Commander korzystają w tworzonych rysunkach z informacji pobieranych z modelu IFC lub Revit, przyczyniając się w ten sposób do zauważalnego przyspieszenia całego procesu, oraz wyeliminowania błędów powstających podczas ręcznego wykonywania takich czynności.

Nowe narzędzia służące do automatyzacji rysunków BIM umożliwiają sprawne opracowanie spójnej dokumentacji projektowej, którą można w razie potrzeby edytować przy użyciu standardowych poleceń ARES Commander.

  Usprawnione współdziałanie i przepływ danych

Podstawowym przeznaczeniem narzędzi BIM udostępnionych w systemie ARES Commander jest wypełnienie luki w sprawnym przepływie informacji projektowych między rozwiązaniami BIM oraz typowymi programami CAD. Poza standardowymi funkcjami CAD, ARES Commander udostępnia także polecenia dedykowane do obsługi BIM, umożliwiające użytkownikom CAD tworzenie inteligentnych rysunków DWG wykorzystujących automatyzację, oraz inteligencję zawartą w obiektach BIM.

Rysunki DWG tworzone za pomocą ARES Commander nie stanowią jedynie statycznych rzutów projektów BIM. Każdy specjalista działający w szeroko rozumianej branży AECO wie doskonale, że wprowadzanie zmian w trakcie realizacji projektu jest nieuniknione, a zachowanie nieprzerwanej spójności między modelem BIM a dokumentacją projektową wymaga aktualizowania rysunków DWG tworzonych na bazie modyfikowanego modelu.

Dzięki utrzymaniu stałego powiązania pomiędzy rysunkiem oraz modelami, użytkownik CAD może po otrzymaniu nowej wersji pliku BIM zaktualizować istniejącą dokumentację w celu odzwierciedlenia naniesionych modyfikacji bez potrzeby ponownego tworzenia całego zestawu rysunków od początku. Wszystkie elementy CAD umieszczone w rysunku przez projektanta zostają zachowane, natomiast obiekty i informacje opisowe powiązane z modelem zostają automatycznie dostosowane do nowej geometrii BIM.

  Więcej automatyzacji – mniej wysiłku

W celu maksymalnego usprawnienia procesu przygotowania rysunków BIM, ARES Commander został wyposażony w zestaw specjalistycznych narzędzi pozwalających na automatyzację zadań, których ręczne wykonywanie przez użytkownika jest ewidentną stratą czasu.

Zakres automatycznej funkcjonalności pozwalającej na skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie edycji oraz aktualizacji rysunków obejmuje:

 • Automatyczne dodawanie w dokumentacji znaczników stanowiących odniesienia do innych rysunków.
 • Wstawianie wymiarów odpowiednio dopasowanych do zaznaczonego elementu BIM, takich jak na przykład łańcuchy wymiarowe pokazujące rozmieszczenie okien i drzwi na długości wybranej ściany budynku.
 • Opisywanie rysunków BIM zostało usprawnione poprzez zastosowanie etykiet pobierających właściwości powiązanych elementów BIM, takich jak drzwi, okna, pomieszczenia, czy powierzchnie.
 • Przypisanie materiałów BIM umożliwiające automatyczną konfigurację stylów wyświetlania dla obiektów BIM widocznych w rysunkach DWG, służących na przykład do ustalenia rodzaju kreskowania stosowanego przy oznaczaniu przekrojów ściany tego samego typu.

Rozwiązania zastosowane w wersji 2024 programu ARES Commander przyczyniają się do dalszego rozwoju koncepcji automatyzacji procesu opracowania rysunków wykonawczych BIM, wymagających wcześniej ręcznego samodzielnego przygotowania przez użytkowników.

W poprzednich wersjach systemu ARES Commander wprowadziliśmy unikalną funkcjonalność importowania projektów BIM zapisanych w formacie IFC lub Revit, umożliwiającą tworzenie na ich podstawie rysunków 2D – mających postać rzutów kondygnacji, widoków elewacji oraz przekrojów obiektów – które można było następnie wzbogacać o dodatkowe opisy, wymiary, lub inne obiekty CAD potrzebne do uszczegółowienia dokumentacji, oraz wreszcie zapisać w formacie DWG.

Nowa funkcjonalność programu pozwala na częściową lub całkowitą automatyzację tego procesu, umożliwiającą przygotowanie kompletnego zestawu rysunków przy użyciu skryptu, którego zakres można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika.

#1 — Automatyzacja rysunków BIM

Automatyczne tworzenie zestawu rysunków na bazie modelu BIM

Wersja 2024 nadal oczywiście pozwala na ręczne przygotowanie nowego dowolnego rysunku na podstawie modelu BIM, jednak zastosowanie polecenia BIMAUTORYSUNKI umożliwia automatyczne wygenerowanie pełnego zestawu rysunków przy użyciu wstępnie skonfigurowanego skryptu poleceń, który można samodzielnie dostosować do własnych potrzeb.

Domyślne działanie polecenia BIMAUTORYSUNKI powoduje utworzenie rzutów kondygnacji dla każdego poziomu budynku, podstawowe przekroje obiektu, oraz widoki elewacji budynku w kierunkach głównych. Użytkownik może jednak zmienić wstępnie skonfigurowany sposób działania tego polecenia przez modyfikację skryptu sterującego wykonywaniem funkcji automatycznych.

#2 — Automatyzacja etykiet

Automatyczne wstawianie etykiet pobierających informacje z elementów BIM

Po utworzeniu rysunków na bazie modelu można skorzystać z funkcji BIMAUTOETYKIETA umożliwiającej automatyczne wstawienie etykiet zawierających informacje dotyczące elementów BIM, stosowane np. przy opisywaniu okien lub drzwi.

Etykiety tego typu są na tyle inteligentne, że poza odczytem przypisanych informacji, pozwalają również na wykonywanie automatycznych aktualizacji bieżących modyfikacji projektu przez ponowne wczytanie modelu do ARES Commander.

#3 — Automatyzacja wymiarowania

Automatyczne umieszczanie inteligentnych wymiarów

Nowe narzędzia służące do automatyzacji rysunków BIM umożliwiają sprawne opracowanie spójnej dokumentacji projektowej, którą można w razie potrzeby edytować przy użyciu standardowych poleceń ARES Commander.

#4 — Automatyzacja arkuszy

Automatyczne tworzenie arkuszy rysunkowych

Funkcja BIMAUTOARKUSZE pozwala na automatyczne przygotowanie pojedynczego arkusza oraz umieszczenie w jego obszarze wybranego rysunku BIM w określonej skali.

Automatyzacja wszystkich czynności: BIMAUTOWSZYSTKO

Kompleksowa automatyzacja BIM wykonywana w 4 krokach
Polecenie BIMAUTOWSZYSTKO uruchamia sekwencyjne wykonywanie wszystkich omówionych funkcji automatycznych.

Należy podkreślić, że po wykonaniu każdego automatycznego polecenia, użytkownik nadal posiada możliwość ręcznego dostosowania zawartości poszczególnych rysunków przygotowanych automatycznie. Zastosowanie skryptu nie zmienia zakresu poleceń, które można również wykonać ręcznie, ale pozwala oszczędzić sporo czasu potrzebnego na realizację wielu powtarzalnych czynności.

Możliwość dalszego dostosowania skryptu działań automatycznych odgrywa bardzo istotną rolę przy usprawnianiu procesu projektowego, pozwalając na przygotowanie własnego procesu automatyzacji wykorzystywanego w obrębie organizacji.

Szukasz dodatkowych informacji na temat wszystkich nowych funkcji programu?Pobierz pełną wersję broszury »Nowe funkcje systemu ARES« szczegółowo opisującą na 100 stronach wszystkie polecenia wprowadzone w nowej wersji ARES Commander, ARES Kudo oraz ARES Touch.

Poznaj funkcje wprowadzone we wcześniejszych wersjach