FILMY PREZENTUJĄCE OPROGRAMOWANIE ARES CAD

PROJEKTY CAD 2D/3D W DWG - NOWOCZESNA ALTERNATYWA DLA AUTOCADA

Poznaj najważniejsze nowe funkcje naszego systemu

Zobacz filmy omawiające najistotniejsze tematy krok po kroku.

Zacznij od obejrzenia filmów wprowadzających pokazujących porównanie ARES Commander z AutoCADem oraz przedstawiających unikalną funkcjonalność ‘Trinity’ wykorzystującą technologie chmurowe i mobilne CAD do usprawnienia współpracy oraz wymiany danych projektowych.

Więcej filmów szkoleniowych omawiających szczegółowe działanie poszczególnych funkcji naszego systemu można znaleźć na kanale You Tube prowadzonym przez Graebert..

Porównanie system ARES z AutoCAD

Numer 1 wśród alternatywnych rozwiązań dla AutoCAD

Technologia CAD rozwijana przez Graebert posiada drugą największą bazę użytkowników, zaraz pod AutoCAD. Miliony profesjonalistów na całym świecie korzystają z rozwiązań CAD opartych na platformie ARES. Nasz flagowy program ARES Commander zapewnia maksymalną kompatybilność z AutoCADem. Oba programy korzystają z tego samego formatu DWG stosowanego do zapisywania plików rysunkowych.

Większa funkcjonalność w przystępnej cenie

Graebert oferuje możliwość pełnego wyboru pomiędzy licencjami wieczystymi, sieciowymi, oraz licencjami czasowymi. Ceny wszystkich rodzajów licencji są bardzo atrakcyjne, stanowiąc zaledwie ułamek ceny AutoCADa.

>> Duże oszczędności już w pierwszym roku użytkowania programu
>> Swoboda wyboru rodzaju licencji dopasowanego do własnych potrzeb

Porównanie interfejsu użytkownika ARES Commander z AutoCAD

Niniejszy film pokazuje jak łatwo można przejść do ARES Commander z innego systemu CAD. Użytkownicy korzystający z AutoCADa mogą natychmiast rozpocząć pracę bez potrzeby żadnych szkoleń.

Drukowanie, obsługa zestawów arkuszy, import/eksport PDF przy użyciu ARES Commander

Niniejszy film omawia zaawansowane funkcje drukowania oraz publikowania w formacie PDF, potwierdzające brak kompromisu w tym zakresie, oferujące także więcej możliwości w zakresie importu plików PDF.

Porównanie podstawowych funkcji CAD ARES Commander z AutoCAD

Niniejszy film koncentruje się na omówieniu podstawowych narzędzi CAD stosowanych przez 80% użytkowników w codziennej pracy.

Porównanie zaawansowanych funkcji CAD ARES Commander z AutoCAD

Niniejszy film koncentruje się na omówieniu zaawansowanych narzędzi CAD stosowanych przez użytkowników potrzebujących specjalistycznych funkcji.

Funkcjonalność ARES Trinity

Poznaj naszą unikalną koncepcję dzięki krótkim filmom wprowadzającym

Film wprowadzający (2 min)

ARES Trinity =

Film wprowadzający (2 min)

ARES Commander

Film wprowadzający (2 min)

+ ARES Kudo

Film wprowadzający (2 min)

+ ARES Touch

W jaki sposób ARES Trinity usprawnia wspólną pracę nad projektem?

Aktualizacja rysunków na żywo dla wszystkich użytkowników

Każda modyfikacja jest natychmiast udostępniana innym osobom, na wszystkich używanych przez nich urządzeniach. Funkcjonalność odgrywająca szczególną rolę w dzisiejszych czasach, gdy współpracujące ze sobą osoby często pracują w innych lokalizacjach.


Przeczytaj więcej

+ Kontynuacja pracy na wszystkich urządzeniach: Pliki rysunkowe są dostępne na wszystkich posiadanych urządzeniach, dzięki czemu można szybko podjąć przerwaną pracę.

+ Synchronizacja plików na wszystkich urządzeniach: Eliminuje korzystanie z nieaktualnych wersji bez konieczności częstego wysyłania aktualizowanych plików.

Zapewnienie bezpiecznego dostępu do danych w trybie zdalnym

W dzisiejszej rzeczywistości wiele firm musi umożliwić swoim pracownikom pracę zdalną, na przykład w biurze domowym, jak również w terenie. Zastosowanie plików przechowywanych w scentralizowanym środowisku chmurowym umożliwia łatwe ale zarazem bezpieczne udostępnianie projektów, zapewniające odpowiednią ochronę wykorzystywanych adresów IP.

Przeczytaj więcej

+ Bezpieczny dostęp do plików rysunkowych: Zarządzanie dostępem do pliku przez ustawienie prawa do przeglądania lub edycji, możliwość wyłączenia nadanych uprawnień w każdej chwili.

+ Historia wersji projektu: Widoczność pełnej historii zmian w rysunku, funkcja porównywania wybranych wersji projektu w celu sprawdzenia modyfikacji, możliwość odwrócenia zmian przez przywrócenie starszej wersji.

+ Szeroki zakres integracji zasobów chmurowych: Możliwość podłączenia wielu różnych serwisów chmurowych wykorzystywanych do przechowywania plików projektowych.

+ Dysk ARES Kudo: Dostęp do bezpłatnego dysku chmurowego pozwala na wygodne oraz bezpieczne sprawdzenie funkcjonalności Trinity bez podłączania innych zasobów z istniejącymi projektami.

Oszczędność czasu na każdym etapie realizacji projektu

Narzędzia chmurowe wspierające współpracę usprawniają komunikację oraz podnoszą efektywność pracy w zespole, pomagając tym samym skrócić czas realizacji projektu.

Przeczytaj więcej

+ Powiadomienia e-mail: Przejrzyste wiadomości informujące o modyfikacjach oraz komentarzach wprowadzanych w rysunkach przez inne osoby.

+ Usprawniony przepływ informacji i danych: Osoby pracujące w terenie lub w podroży mają zapewnioną aktualizację plików w czasie rzeczywistym, a użytkownicy tworzący rysunki otrzymują szybciej niezbędne informacje zwrotne w postaci opinii, komentarzy oraz zatwierdzeń.

Gromadzenie opinii oraz weryfikacja poprawności

Nowoczesne narzędzia do przeglądania oraz komentowania rysunków umożliwiają włączenie współpracowników oraz klientów w pracę nad projektem już na wczesnym etapie.

Przeczytaj więcej

+ System komentarzy i oznaczeń: Przekazywanie informacji w postaci wątków dyskusyjnych zawierających komentarze tekstowe, znaczniki graficzne, zdjęcia, albo nagrane komentarze głosowe, które można przypisać do wybranych obiektów rysunkowych. Dodawane wątki dyskusyjne nie zmieniają samego rysunku, lecz stanowią niezależny kanał komunikacji usprawniający komunikację wewnątrz zespołu projektowego. Pozwalają także na włączenie do współpracy osób spoza zespołu, które mogą przekazywać swoje opinie po otrzymaniu linków do odczytu pozwalających na przeglądanie oraz komentowanie projektów.

+ Udostępnianie za pomocą linków do odczytu: Funkcjonalność linków do odczytu umożliwia bezpłatne przeglądanie rysunków w trybie online. Linki tego typu są aktualizowane na bieżąco po zapisaniu wprowadzonych zmian, oraz mogą być zabezpieczane przy użyciu hasła lub przez określenie daty ważności. Takie rozwiązanie ułatwia klientom oraz współpracownikom komentowanie oraz zatwierdzanie projektu bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.

Praca grupowa w ARES Commander przy użyciu funkcji ARES Trinity

Niniejszy film pokazuje w jaki sposób funkcjonalność Trinity jest w stanie usprawnić pracę użytkowników tworzących rysunki.

Oglądnięcie tego filmu pozwala przekonać najbardziej konserwatywnych użytkowników, że zastosowanie funkcji Trinity znacząco ułatwia projektowanie, bez konieczności gwałtownej zmiany obecnego sposobu pracy. ARES Commander może być nadal używany jak AutoCAD do tej pory, zapewniając równocześnie dostęp do elastycznych narzędzi wspierających współpracę.

Praca zdalna w ARES Touch na miejscu budowy przy użyciu funkcji ARES Trinity

Niniejszy film pokazuje w jaki sposób ARES Touch usprawnia przepływ informacji CAD poprzez zapewnienie specjalistom pracującym w terenie zdalnego dostępu do rysunków aktualizowanych w czasie rzeczywistym oraz umożliwienie przekazywania cennych informacji zwrotnych pozwalających na udoskonalenie projektu.

5 najpopularniejszych zastosowań mobilnego systemu CAD: inspekcje oraz utrzymanie budynku, koordynacja realizacji projektu, spotkania z klientami, badania techniczne oraz zarządzanie obiektami.

Niniejszy film pokazuje w jaki sposób ARES Kudo usprawnia przepływ informacji CAD poprzez zapewnienie często podróżującym użytkownikom możliwości zdalnej pracy w dowolnym miejscu.

Watch this video to see how ARES Kudo can bring value to your CAD workflows by enabling users that are frequently travelling to work remotely anywhere.

5 najpopularniejszych zastosowań systemu CAD online: praca w domu, osoby często podróżujące, menedżerowie nadzorujący projekty, zespoły robocze zlokalizowane w różnych miejscach, zabezpieczenie bezpiecznego dostępu dla osób spoza zespołu.

Bezpłatne przeglądanie i komentowanie przy użyciu linków tylko-do-odczytu

Niniejszy film pokazuje w jaki sposób bezpłatne linki tylko-do-odczytu umożliwiają użytkownikom korzystającym z ARES Trinity sprawne gromadzenie informacji zwrotnych oraz niezbędnych potwierdzeń od użytkowników, którzy nie posiadają systemu ARES.

Link tego typu jest aktualizowany w czasie rzeczywistym po zapisaniu każdej modyfikacji, oraz może zostać zabezpieczony za pomocą hasła dostępu lub przez ustawienie określonej daty ważności. Takie rozwiązanie ułatwia klientom oraz współpracownikom komentowanie oraz zatwierdzanie projektu bezpośrednio w oknie przeglądarki internetowej.