PROFESJONALNY PROGRAM CAD DWG DO PROJEKTOWANIA MECHANICZNEGO 2D

ARES Mechanical jest zaawansowanym rozwiązaniem CAD do zastosowań branżowych, łączącym klasyczne narzędzia edycyjne DWG oferowane przez ARES Commander z funkcjami ułatwiającymi rysowanie mechaniczne 2D.

Intuicyjna obsługa, możliwość pełnego dopasowania do indywidualnych potrzeb, jak również wszechstronność zastosowania powodują, że jest to doskonałe rozwiązanie CAD dla projektantów i inżynierów mechanicznych.

Dostępne w 5 językach:

Dostępne tylko w systemie Windows (64 bit) - w języku angielskim, niemieckim, polskim, japońskim i koreańskim

Pełny zestaw narzędzi oraz funkcji mechanicznych
przyspiesza edycję rysunków DWG w przestrzeni 2D

ARES Mechanical oferuje kompletny zestaw specjalistycznych narzędzi branżowych stosowanych podczas projektowania mechanicznego w 2D, rozszerzony o funkcje ARES Commander do edycji DWG w 2D oraz 3D.

Funkcjonalność ARES Mechanical została stworzona z uwzględnieniem potrzeb użytkowników regularnie opracowujących dokumentację mechaniczną w 2D, oraz okazjonalnie korzystających z rysunków CAD w 3D. ARES Mechanical udostępnia funkcjonalność przyspieszającą realizację wielu zadań, takich jak na przykład przygotowanie planów rozmieszczenia linii produkcyjnych oraz organizacji zakładów przemysłowych, lub weryfikacja dokumentacji technicznej stosowanej w trakcie optymalizacji produkcji. Program umożliwia także tworzenie szkiców stosowanych podczas planowania koncepcyjnego.

System udostępnia również narzędzia niezbędne podczas tworzenia i edycji szczegółowej dokumentacji warsztatowej wykorzystywanej w produkcji, dzięki czemu jego funkcjonalność jest doceniana przez projektantów mechanicznych.

Dostępne tylko w systemie Windows (64 bit) – w języku angielskim, niemieckim, polskim, japońskim i koreańskim

Najważniejsze funkcje ARES Mechanical

Normy i standardy mechaniczne

Pierwszym krokiem wykonywanym zazwyczaj na początku pracy, jest określenie właściwego standardu projektowego. ARES Mechanical obsługuje najbardziej rozpowszechnione międzynarodowe standardy techniczne, takie jak: DIN, ISO, BSI, JIS, ANSI (metryczny i calowy). Wybranie określonego standardu powoduje dopasowanie elementów konfiguracji rysunku wraz automatycznym dostosowaniem używanych stylów szkicowania, warstw, ramek, oraz bibliotek symboli

Elastyczny charakter ARES Mechanical umożliwia jednak rozpoczęcie projektowania bez wcześniejszego określenia standardu projektowego. W takim przypadku definiowanie standardu zostaje odłożone w czasie do chwili wstawienia pierwszego elementu z biblioteki części mechanicznych

Projektanci korzystający z własnych konfiguracji rysunku mają dodatkowo możliwość opracowania indywidualnych standardów poprzez edycję lub rozszerzenie istniejących domyślnych standardów branżowych

Okno dialogowe określania standardu projektowego w przestrzeni roboczej Projektowanie-Planowanie:

Standardowe części mechaniczne

ARES Mechanical został wyposażony w kompletny zestaw standardowych części oraz komponentów mechanicznych, obejmujący takie elementy jak: śruby i wkręty, połączenia skręcane, bolce, nakrętki i podkładki, pojedyncze otwory oraz zestawy otworów, a także fazowanie otworów.

Wstawianie standardowych komponentów mechanicznych jest obsługiwane za pośrednictwem Skrzynki narzędziowej widocznej w profilu programu Projektowanie-Planowanie. Zakres dostępnych typowych elementów jest dopasowany do wybranego standardu mechanicznego.

Inteligentne obiekty tego typu usprawniają projektowanie a także zapewniają zgodność z wybraną normą branżową. Wszystkie standardowe części i typowe elementy dodane do rysunku pojawiają się w tabeli zbiorczej elementów.

Skrzynka narzędziowa umieszczona na wstążce zapewnia również dostęp do innych poleceń mechanicznych, takich jak: symbole połączeń spawanych, symbole powierzchni, numeracja elementów, tabele zestawcze elementów, oraz tabele rewizyjne.

Profil Projektowanie-Planowanie

Interfejs programu został specjalnie zoptymalizowany pod kątem projektowania mechanicznego, zapewniając szybki dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji branżowych. Poszczególne zakładki wstążki programu skonfigurowane w przestrzeni roboczej Projektowanie-Planowanie grupują niezbędne narzędzia wymagane do szybkiego utworzenia nowego rysunku. Zakładka Skrzynka narzędzi udostępnia funkcje często stosowane w mechanice, jak np. biblioteka symboli mechanicznych, otwory oraz połączenia skręcane, tabele zestawcze elementów, symbole i tabele rewizyjne.

Użytkownicy wybierający klasyczny interfejs programu, mogą w każdej chwili przełączyć się do standardowego profilu umożliwiającego korzystanie z funkcji programu przy użyciu menu oraz pasków narzędziowych.

W każdej chwili dostępne są również wszystkie funkcje programu ARES Commander. W przypadku modyfikacji projektu, który nie jest rysunkiem mechanicznym, można szybko ustawić profil interfejsu Rysowanie i opisywanie, przeznaczony do edycji 2D, albo skorzystać z przestrzeni roboczej Modelowanie 3D, przeznaczonej do pracy w 3D

Zaawansowani użytkownicy mogą także korzystać z linii poleceń dostępnej w każdej przestrzeni roboczej.

Łatwe przełączanie do przestrzeni Projektowanie-Planowanie, zoptymalizowanego pod kątem projektowania mechanicznego

Skrzynka narzędziowa w profilu “Projektowanie-Planowanie”, zawiera wszystkie funkcje oraz narzędzia mechaniczne

Automatyczne zarządzanie warstwami

ARES Mechanical korzysta ze specjalnie skonfigurowanego systemu warstw, dostosowanego do określonego standardu branżowego i rodzaju wykorzystywanych obiektów. Wszystkie elementy rysunku mechanicznego zostają automatycznie zgrupowane na specjalnie przygotowanych warstwach odpowiednio dopasowanych do zastosowanej normy branżowej.

Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale także na ujednolicenie stylu wykonywanych rysunków. Zapewnia również pełną zgodność projektu ze standardami branżowymi. Domyślny system warstw można także rozwijać przez dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkownika i standardów projektowych wykorzystywanych w firmie.

Linie konstrukcyjne

System linii konstrukcyjnych umieszczanych pionowo, poziomo lub pod kątem przyspiesza pracę oraz ułatwia korzystanie z funkcji programu służących do rysowania oraz edycji. Wszystkie pomocnicze linie konstrukcyjne zostają umieszczone na odrębnej warstwie, co pozwala na sprawne zarządzanie a także włączanie i wyłączanie, kiedy tylko pojawi się taka potrzeba.

Prostokąty z wymiarami

ARES Mechanical posiada też inne inteligentne narzędzia, umożliwiające na przykład szybkie tworzenie prostokątów z wymiarami. Funkcja pozwala na wprowadzanie szkiców prostokątnych obiektów, umieszczanych w rysunku razem z automatycznie przypisanymi wymiarami.

Gotowe wzory kreskowania

Normy projektowania używane w mechanice wymagają stosowania w rysunkach przekrojów ściśle określonych rodzajów kreskowania. Narzędzia programu zapewniają zgodność rysunków z normami branżowymi i ułatwiają przypisywanie materiałów do elementów projektu

Domyślny zakres gotowych wzorów kreskowania obejmuje wiele powszechnie stosowanych typów wypełnienia, które mogą zostać dodatkowo zmodyfikowane oraz dopasowane do indywidualnych wymagań użytkownika

Zaawansowane przycięcie

Dociąganie oraz przycinanie obiektów do krawędzi jest teraz szybsze niż w jakimkolwiek innym programie CAD. Wystarczy przesunięcie wskaźnika przez niepotrzebne fragmenty obiektów, w celu przycięcia ich do najbliższych elementów działających jak krawędzie tnące. W trakcie przesuwania wskaźnika rysowana jest na ekranie ścieżka modyfikująca wszystkie napotykane elementy. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zmianę trybu działania funkcji z domyślnego trybu przycinania edytowanych obiektów, na dociąganie elementów do najbliższych krawędzi.

ARES Mechanical posiada również pełną funkcjonalność programu ARES Commander. Zapraszamy do odwiedzenia strony Nowe funkcje ARES Commander, opisującej szereg innowacyjnych funkcji CAD zawartych w tym pakiecie.

Dostępne tylko w systemie Windows (64 bit) – w języku angielskim, niemieckim, polskim, japońskim i koreańskim

Profesjonalny system CAD do zastosowań mechanicznych opracowany na bazie ARES® posiada wszystkie narzędzia potrzebne do projektowania

ARES Mechanical został utworzony na bazie ARES Commander, popularnego wieloplatformowego rozwiązania CAD firmy Graebert opartego na standardzie DWG, wykorzystywanego przez kilka milionów projektantów na świecie. Dzięki temu, ARES Mechnical zapewnia dostęp do wszystkich wbudowanych funkcji i poleceń pochodzących z ARES Commander.

+ Profesjonalny program CAD DWG udostępniający kompleksowy zestaw funkcji i narzędzi CAD

+ Przyjazny interfejs użytkownika dobrze znany wszystkim użytkownikom programów CAD

+ Dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie obiektów za pomocą intuicyjnych poleceń edycyjnych

+ Tworzenie oraz edycja każdego rysunku DWG bez stosowania narzędzi ARES Mechanical

ARES Mechanical jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, umożliwiającą korzystanie z mobilnej wersji systemu ARES Touch.
Obecna wersja programu ARES Touch nie obsługuje jeszcze funkcji mechanicznych, ale posiada kompletny zestaw narzędzi służących do oglądania, udostępniania oraz opisywania plików rysunkowych przy pomocy łatwo dostępnego smartfona albo tabletu.

ARES Mechanical jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, pozwalającą na używanie chmurowej wersji systemu ARES Kudo.
Obecna wersja programu ARES Kudo nie obsługuje jeszcze funkcji mechanicznych, ale zapewnia swobodny dostęp online do zasobów projektowych, umożliwiając modyfikację rysunków DWG przy użyciu typowych narzędzi edycyjnych CAD stosowanych w przestrzeni 2D.
ARES Kudo ułatwia synchronizację rysunków pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem serwisów chmurowych, widocznych w palecie Zasoby w chmurze systemu ARES Mechanical.

Rozwój aplikacji branżowych na platformie ARES

ARES Mechanical jest przykładem aplikacji branżowej przygotowanej przez producenta specjalistycznego programu na bazie funkcjonalności platformy systemowej ARES OEM. Rozwiązanie integruje narzędzia CAD dostarczane przez Graebert w ramach programu ARES Commander ze specjalistycznymi funkcjami wykorzystywanymi podczas tworzenia oraz modyfikacji projektów mechanicznych, obsługą standardów i norm branżowych, oraz specjalnie dostosowanym profilem interfejsu użytkownika.

Zapraszamy zainteresowanych programistów oraz producentów oprogramowania do bliższego zapoznania się z informacjami na temat możliwości zastosowania platformy ARES do przygotowania własnych zintegrowanych rozwiązań branżowych CAD.

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT