ARES Mechanical jest zaawansowanym rozwiązaniem CAD do zastosowań mechanicznych, łączącym w sobie klasyczne funkcje edycyjne DWG dostarczane przez ARES Commander, z branżowymi narzędziami przeznaczonymi do projektowania mechanicznego w 2D.

Intuicyjna obsługa, możliwość pełnego dopasowania do indywidualnych potrzeb, oraz wszechstronność zastosowania, sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie CAD dla projektantów oraz inżynierów mechanicznych.

Dostępny tylko na Windows (32 lub 64 bity), oraz tylko w wersji angielskiej

Pełny zestaw narzędzi oraz funkcji mechanicznych
przyspiesza tworzenie rysunków DWG w przestrzeni 2D

ARES Mechanical oferuje kompletny zestaw specjalistycznych narzędzi branżowych potrzebnych do projektowania mechanicznego w 2D, rozszerzony dodatkowo o funkcjonalność ARES Commander do edycji DWG w 2D/3D.

Funkcjonalność ARES Mechanical została dopasowana do potrzeb użytkowników regularnie korzystających z dokumentacji mechanicznej 2D, oraz okazjonalnie z projektów CAD w przestrzeni 3D. ARES Mechanical zapewnia narzędzia niezbędne podczas realizacji różnorodnych zadań, takich jak na przykład opracowywanie planów rozmieszczenia linii produkcyjnych, organizacja zakładów przemysłowych, czy też weryfikacja dokumentacji podczas optymalizacji procesów produkcyjnych. Program umożliwia również opracowanie szybkich szkiców wykorzystywanych podczas planowania koncepcyjnego.

System posiada także narzędzia potrzebne do tworzenia szczegółowej dokumentacji warsztatowej na potrzeby produkcji. Funkcjonalność programu ARES Mechanical spełnia wymagania szerokiego grona użytkowników o profilu mechanicznym.

Dostępny tylko na Windows (32 lub 64 bity), oraz tylko w wersji angielskiej

Mechanical features

Najważniejsze funkcje ARES Mechanical

Normy i standardy mechaniczne

Pierwszym krokiem wykonywanym zazwyczaj na początku pracy, jest wybranie właściwego standardu projektowego. ARES Mechanical obsługuje najbardziej rozpowszechnione międzynarodowe standardy: ANSI (metryczny oraz calowy), BSI, DIN, ISO, oraz JIS. Wybranie jednego z nich powoduje odpowiednie dostosowanie ustawień rysunku w zakresie używanych stylów, warstw, ramek, oraz bibliotek symboli.

ARES Mechanical jest jednak na tyle elastyczny, że pozwala na rozpoczęcie rysowania bez wcześniejszego wybierania standardu projektowego. W takim przypadku, definiowanie standardu zostaje odsunięte w czasie do chwili wstawiania pierwszego elementu z biblioteki części mechanicznych.

Użytkownicy stosujący indywidualne ustawienia rysunkowe, mają możliwość tworzenia własnych standardów, poprzez modyfikację lub rozszerzenie standardów domyślnych.

Wybór standardów projektowych za pomocą okna dialogowego w przestrzeni roboczej Projektowanie-Planowanie:

Mechanical standards

Standardowe części mechaniczne

Mechanical Parts libraries

ARES Mechanical został wyposażony w kompletny zestaw standardowych części oraz komponentów mechanicznych, obejmujący takie elementy jak: śruby, wkręty, połączenia skręcane, bolce, nakrętki, podkładki, pojedyncze otwory oraz zestawy otworów, a także fazowanie otworów.

Standardowe komponenty mechaniczne wstawiane są bezpośrednio ze Skrzynki narzędziowej, znajdującej się na wstążce profilu Projektowanie-Planowanie. Zakres typowych elementów dostępnych w programie zostaje dopasowany do wybranego standardu mechanicznego.

Tego typu inteligentne obiekty usprawniają projektowanie oraz zapewniają zgodność z wybraną normą projektową. Wszystkie standardowe części umieszczone w rysunku zostają zebrane w tabeli zestawczej elementów.

Skrzynka narzędziowa umieszczona na wstążce udostępnia również inne funkcje mechaniczne jak: symbole powierzchni, oznaczenia połączeń spawanych, numerowanie elementów, tabele zestawcze elementów, oraz tabele rewizyjne.

Profil Projektowanie-Planowanie

Interfejs programu został specjalnie zoptymalizowany pod kątem projektowania mechanicznego, zapewniając szybki dostęp do wszystkich potrzebnych funkcji branżowych. Poszczególne zakładki wstążki programu skonfigurowane w przestrzeni roboczej Projektowanie-Planowanie, grupują wszystkie najistotniejsze narzędzia potrzebne do szybkiego tworzenia nowego rysunku. Znajdująca się na tej wstążce zakładka Skrzynka narzędzi zawiera najważniejsze funkcje mechaniczne, takie jak: biblioteka symboli mechanicznych, otwory, połączenia skręcane, tabela zestawcza elementów, a także symbole i tabele rewizyjne.

Użytkownicy preferujący klasyczny interfejs programu, mogą w każdej chwili przełączyć się do standardowego menu, oraz korzystać z pełnego zestawu funkcji poukładanych w postaci tematycznych pasków narzędziowych.

W każdej chwili dostępne są wszystkie polecenia programu ARES Commander. W przypadku, gdy modyfikowany projekt nie jest typowym rysunkiem mechanicznym, można szybko zmienić profil na Rysowanie i opisywanie, skonfigurowany do pracy w 2D, lub na przestrzeń roboczą Modelowanie 3D, przeznaczoną do pracy w 3D.

Zaawansowani użytkownicy mogą również skorzystać z linii poleceń, dostępnej we wszystkich przestrzeniach roboczych.

The Designer Planer workspace for Mechanical design

Łatwe przełączanie do profilu Projektowanie-Planowanie,  zoptymalizowanego pod kątem projektowania mechanicznego

Toolbox tab with Mechanical features

Skrzynka narzędziowa w profilu “Projektowanie-Planowanie”, zawiera wszystkie funkcje oraz narzędzia mechaniczne

Automatyczne zarządzanie warstwami

ARES Mechanical korzysta ze specjalnie skonfigurowanego systemu warstw, dostosowanego do wybranego standardu branżowego i rodzaju wykorzystywanych obiektów. Wszystkie elementy rysunku mechanicznego zostają automatycznie zgrupowane na specjalnych warstwach, wynikających z rodzaju wykorzystywanych standardów branżowych.

Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na zaoszczędzenie czasu, ale także na ujednolicenie stylu wykonywanych rysunków. Zapewnia również pełną zgodność ze standardami branżowymi. Domyślny system warstw może być rozwijany przez użytkownika dopasowywany do indywidualnych preferencji, oraz standardów projektowych stosowanych w firmie.

Linie konstrukcyjne

System linii konstrukcyjnych – pionowych, poziomych, albo wstawianych pod zadanym kątem – przyspiesza pracę oraz ułatwia korzystanie z innych funkcji służących do rysowania i modyfikacji. Umieszczenie wszystkich linii konstrukcyjnych na oddzielnej warstwie usprawnia zarządzanie, oraz pozwala na włączanie i wyłączanie, kiedy pojawi się taka potrzeba.

Prostokąty z wymiarami

ARES Mechanical posiada także inne inteligentne narzędzia, pozwalające na przykład na sprawne rysowanie prostokątów z wymiarami. Funkcja umożliwia szybkie tworzenie szkiców prostokątnych obiektów, umieszczanych w rysunku razem z automatycznie przypisanymi wymiarami.

Gotowe wzory kreskowania

Normy projektowania mechanicznego wymagają stosowania w rysunkach przekrojowych ściśle zdefiniowanych rodzajów kreskowania. Zastosowane rozwiązanie zapewnia zgodność rysunków z normami, oraz ułatwia przypisanie materiałów do poszczególnych elementów projektu.

Domyślny zestaw gotowych wzorów kreskowania zawiera wiele powszechnie używanych rodzajów wypełnienia, które mogą być dodatkowo rozbudowywane oraz dopasowywane do indywidualnych wymagań użytkownika.

Zaawansowane przycięcie

Power Trim

Dociąganie oraz przycinanie obiektów do krawędzi jest teraz szybsze niż w jakimkolwiek innym programie CAD. Wystarczy przesunąć wskaźnik przez niepotrzebne fragmenty obiektów, aby przyciąć je do najbliższych elementów działających jak krawędzie tnące. W trakcie przesuwania wskaźnika, powstaje na ekranie ścieżka modyfikująca każdy napotykany element. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje zmianę trybu działania funkcji z domyślnego przycinania obiektów, na dociąganie elementów do najbliższych krawędzi.

ARES Mechanical posiada również pełną funkcjonalność programu ARES Commander. Zapraszamy do odwiedzenia strony Nowe funkcje ARES Commander, opisującej szereg innowacyjnych funkcji CAD zawartych w tym pakiecie.

Dostępny tylko na Windows (32 lub 64 bity), oraz tylko w wersji angielskiej

Profesjonalny system CAD do zastosowań mechanicznych opracowany na bazie ARES® posiada wszystkie narzędzia potrzebne do projektowania

ARES Mechanical został utworzony na bazie ARES Commander, popularnego wieloplatformowego rozwiązania CAD firmy Graebert opartego na standardzie DWG, wykorzystywanego przez kilka milionów projektantów na świecie. Dzięki temu, ARES Mechnical zapewnia dostęp do wszystkich wbudowanych funkcji i poleceń pochodzących z ARES Commander.

+ Profesjonalny program CAD DWG, wyposażony w setki różnorodnych funkcji oraz narzędzi CAD

+ Przyjazny interfejs użytkownika, dobrze znany wszystkim użytkownikom programów CAD

+ Dodawanie, modyfikacja oraz usuwanie obiektów za pomocą intuicyjnych poleceń edycyjnych

+ Tworzenie oraz edycja każdego rysunku DWG bez stosowania narzędzi ARES Mechanical

ARES Mechanical jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, umożliwiającą korzystanie z mobilnej wersji systemu ARES Touch.
Obecna wersja programu ARES Touch nie obsługuje jeszcze funkcji mechanicznych, ale posiada kompletny zestaw narzędzi służących do oglądania, udostępniania oraz opisywania plików rysunkowych przy pomocy smartfona albo tabletu.

ARES Kudo Editing DWG file from Onshape in the Cloud

ARES Mechanical jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, pozwalającą na używanie chmurowej wersji systemu ARES Kudo.
Obecna wersja programu ARES Kudo nie obsługuje jeszcze funkcji mechanicznych, ale zapewnia swobodny dostęp online do zasobów projektowych, umożliwiając modyfikację rysunków DWG przy użyciu typowych narzędzi edycyjnych CAD 2D.
ARES Kudo ułatwia synchronizację rysunków pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem serwisów chmurowych, widocznych w palecie Zasoby w chmurze systemu ARES Mechanical.

Rozwój aplikacji branżowych na platformie ARES

ARES Mechanical jest dobrym przykładem aplikacji branżowej, jaka może zostać stworzona przez producentów specjalistycznego oprogramowania na bazie platformy ARES OEM. Takie rozwiązanie umożliwia połączenie funkcjonalności CAD, oferowanej przez Graebert w ramach ARES Commander, ze specjalistycznymi narzędziami mechanicznymi, obsługą standardów branżowych, oraz odpowiednio dopasowanym branżowym profilem interfejsu użytkownika.

Zapraszamy programistów oraz twórców specjalistycznych aplikacji, do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu wykorzystania platformy ARES do opracowania własnych rozwiązań lub aplikacji branżowych CAD:

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT