3 PLATFORMY: DESKTOP + MOBILNA + CHMURA PAKIET ROZWIĄZAŃ ARES TRINITY OF CAD

Nasza koncepcja Trinity of CAD to znacznie więcej niż tylko pakiet trzech programów CAD. Jest to unikalne połączenie najmocniejszych stron komputerów desktop, urządzeń mobilnych, oraz rozwiązań chmurowych, zintegrowanych w ramach jednego unikalnego ekosystemu CAD. ARES Commander, działający w środowisku Windows, macOS oraz Linux, umożliwia efektywną pracę z rysunkami DWG w trybie offline jak do tej pory, podczas gdy ARES Kudo oraz ARES Touch wprowadzają dodatkową elastyczność mobilnych oraz chmurowych systemów CAD.

ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo wchodzą w skład jednego pakietu objętego wspólną subskrypcją Szczegółowe informacje na temat subskrypcji oraz rodzajów licencji można znaleźć poniżej

Plan roczny

Najbardziej optymalne rozwiązanie – pełny pakiet licencji na 1 rok

Plan roczny jest pełną licencją czasową, pozwalającą na korzystanie z trzech programów należących do rodziny ARES CAD przez okres 12 miesięcy. W ramach pakietu oferowana jest roczna subskrypcja na ARES Commander (Windows, macOS, Linux), ARES Kudo (chmura), oraz ARES Touch (Android, iOS).

Plan roczny posiada najwyższy wskaźnik zwrotu z inwestycji i dlatego stanowi interesującą alternatywę dla klasycznej licencji wieczystej z subskrypcją. Zakup licencji czasowej za niewygórowaną cenę 185€ umożliwia korzystanie przez okres jednego roku z pełnej funkcjonalności wszystkich trzech modułów wchodzących w skład rozwiązania ARES Trinity of CAD, jak również z serwisu obejmującego aktualizację oprogramowania oraz wsparcie techniczne. Wygasająca licencja może być odnowiona na kolejny rok.

UWAGA: Odnowienie licencji typu Plan roczny wymaga zamówienia nowej licencji czasowej.

Zamówienie dodatkowego Planu rocznego wydłuża okres ważności subskrypcji o kolejne 12 miesięcy. W razie potrzeby można również zakupić kilka licencji typu Plan roczny dla jednego użytkownika, których skumulowany czas działania spowoduje wydłużenie okresu ważności subskrypcji na określoną ilość lat.

250
excl. sales tax

250
cena bez podatku VAT

185
cena bez podatku VAT

$250
excl. sales tax

28000¥
excl. sales tax

Plan trzyletni

Najbardziej optymalne rozwiązanie – pełny pakiet licencji na 3 lata

’Plan trzyletni' jest specjalnie przygotowanym pakietem rozwiązań CAD udostępnianych w formie licencji czasowej, pozwalającym na korzystanie z trzech programów należących do rodziny ARES CAD przez okres 36 miesięcy. Integralną częścią pakietu jest trzyletnia subskrypcja obejmująca wszystkie elementy kompleksowego systemu: program ARES Commander na platformy desktop (Windows, macOS, Linux), moduł ARES Kudo (chmura), oraz aplikację ARES Touch (Android, iOS).

’Plan trzyletni' posiada najwyższy wskaźnik zwrotu z inwestycji, dzięki czemu stanowi interesującą alternatywę dla klasycznej licencji wieczystej z subskrypcją. Zakup takiej licencji czasowej za niewygórowaną cenę 520€ umożliwia korzystanie przez okres 3 lat z pełnej funkcjonalności wszystkich trzech modułów wchodzących w skład rozwiązania 'ARES Trinity of CAD', jak również z serwisu obejmującego aktualizację oprogramowania oraz wsparcie techniczne. Wygasająca licencja może zostać odnowiona na kolejne 3 lata.

Zamówienie dodatkowej licencji na 'Plan trzyletni' wydłuża okres ważności subskrypcji o kolejne 36 miesięcy. W razie potrzeby, można również zakupić kilka licencji tego typu dla jednego użytkownika, których skumulowany czas działania spowoduje przedłużenie okresu ważności subskrypcji na określoną ilość lat.

695
excl. sales tax

695
cena bez podatku VAT

520
cena bez podatku VAT

$695
excl. sales tax

78000¥
excl. sales tax

Licencja wieczysta

Licencja wieczysta ARES Commander + roczna subskrypcja

Pełna licencja bez ograniczeń czasowych na wersję desktop naszego systemu CAD, pozwala na korzystanie z programu ARES Commander na platformie Windows, MacOS oraz Linux. We wspólnym pakiecie z licencją wieczystą dostarczana jest roczna subskrypcja, zapewniająca dostęp do bieżących uaktualnień oraz wsparcia technicznego za pośrednictwem email, a także umożliwiająca korzystanie z programu ARES Kudo (chmura) oraz aplikacji ARES Touch (Android, iOS).

Pod koniec rocznego okresu użytkowania licencji można podjąć decyzję o odnowieniu subskrypcji na kolejny rok za 149€. Jeśli subskrypcja nie zostanie odnowiona, nadal można korzystać z dotychczas używanej wersji programu ARES Commander, oraz zdecydować się na zamówienie uaktualnienia w dowolnym czasie. Jednak brak aktywnej subskrypcji powoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch oraz ARES Kudo.

795
excl. sales tax

795
cena bez podatku VAT

595
cena bez podatku VAT

$795
excl. sales tax

82000¥
excl. sales tax

Więcej opcji licencjonowania

Licencja typu Flex

Licencja sieciowa ARES Commander + roczna subskrypcja.
Uwaga: Wersja sieciowa jest dostępna dla instalacji udostępniających w jednej sieci 3 licencje lub więcej.

Dopłata w wysokości 25% wartości standardowej licencji programu, umożliwia współdzielenie licencji na wielu komputerach, znajdujących się w tej samej sieci lokalnej. W ramach jednego pakietu z licencją programu, dostarczana jest roczna subskrypcja, umożliwiająca korzystanie z bieżących aktualizacji, oraz wsparcia technicznego za pomocą email. Subskrypcja powiązana z licencją Flex na program ARES Commander, pozwala także na korzystanie przez okres 12 miesięcy z modułów ARES Touch oraz ARES Kudo, przy czym licencje na te produkty muszą zostać przypisane do imiennego konta jednego z użytkowników.

System udostępniania licencji użytkownikom lub komputerom zgrupowanym w tej samej sieci, umożliwia ograniczenie ilości potrzebnych licencji, oraz zmniejszenie kosztu zakupu oprogramowania. ARES Commander może być używany na różnych komputerach, ale całkowita liczba równoczesnych użytkowników nie może przekraczać puli licencji udostępnionych w sieci. W odróżnieniu od innych licencji sieciowych, licencja typu Flex może być używana w środowisku komputerów bazujących na Windows, macOS oraz Linux. W razie potrzeby korzystania z programu poza obszarem lokalnej sieci, istnieje możliwość czasowego wydzielenia licencji z dostępnej puli, oraz używania jej poza zasięgiem sieci macierzystej.

Podobnie jak w przypadku standardowej licencji wieczystej, pod koniec pierwszego roku używania programu, można podjąć decyzję o przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok. Jeśli subskrypcja nie zostaje odnowiona, nadal można korzystać z obecnie posiadanej wersji ARES Commander, oraz zdecydować się na zakup ewentualnego uaktualnienia w późniejszym czasie. Jednak brak aktywnej subskrypcji spowoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch i ARES Kudo.

Realizacja zamówienia na licencję sieciową Flex wymaga wprowadzenia indywidualnych ustawień dla konfiguracji każdej instalacji sieciowej, dlatego też licencja tego typu nie może być zamawiana za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Prosimy o kontakt z partnerem handlowym albo z naszym działem handlowym.

795

Uaktualnienie licencji wieczystej

Przejście do najnowszej wersji programu (opcja dostępna dla licencji wieczystej, nie może być stosowana w przypadku licencji czasowej typu  Plan roczny)

Uaktualnienie programu należy stosować wtedy, gdy istnieje potrzeba aktualizacji starszej licencji wieczystej ARES Commander, nie objętej w danej chwili aktywną subskrypcją. Zakup uaktualnienia umożliwia wykonanie przeskoku ze starszej wersji programu do aktualnej, pozwalając tym samym na używanie wszystkich nowych funkcji systemu. Aktualizacja nie wpływa na zmianę charakteru licencji wieczystej. Wraz z nową wersją programu dostarczana jest roczna subskrypcja na bieżące aktualizacje ARES Commander, oraz wsparcie techniczne za pośrednictwem email. Odnowiona subskrypcja na ARES Commander pozwala także na korzystanie przez rok z ARES Touch (wersja mobilna) oraz ARES Kudo (wersja chmurowa). Pod koniec tego okresu można podjąć decyzję o odnowieniu subskrypcji na kolejny rok za 149€.

W przypadku braku odnowienia subskrypcji można nadal korzystać z dotychczasowej wersji programu ARES Commander, oraz zdecydować się na zakup kolejnego uaktualnienia w późniejszym terminie. Jednak brak aktywnej subskrypcji powoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch oraz ARES Kudo. Uaktualnienia można stosować tylko w odniesieniu do licencji wieczystych programu. Jeżeli dotychczasowa licencja miała charakter czasowy (Plan roczny) i straciła ważność, można zamówić licencję takiego samego typu na kolejny rok, albo zakupić nową licencję wieczystą. Jeśli uaktualnienie dotyczy licencji sieciowej typu Flex, prosimy o kontakt z partnerem handlowym albo z naszym działem handlowym.

397,50
excl. sales tax

397,50
cena bez podatku VAT

297,50
cena bez podatku VAT

$397.50
excl. sales tax

41000¥
excl. sales tax

Odnowienie subskrypcji

Odnowienie subskrypcji na licencję wieczystą (opcja dostępna dla licencji wieczystej, niedostępna w przypadku licencji czasowej typu Plan roczny)

Subskrypcja powiązana z licencją, działa podobnie jak uaktualnienie licencji wieczystej, z tą różnicą, że regularne utrzymywanie subskrypcji gwarantuje ciągły dostęp do wszystkich bieżących aktualizacji oraz dodatkowego serwisu, oferowanego w ciągu pierwszego roku w pakiecie z licencją wieczystą.

Użytkownicy licencji wieczystej ARES Commander mogą korzystać zarówno z uaktualnień posiadanej licencji, jak też z odnowień przypisanej subskrypcji. W przypadku regularnego corocznego odnawiania subskrypcji, całkowity koszt jest niższy, niż koszt zakupu uaktualnienia licencji, które należy kupić, gdy subskrypcja nie jest już dłużej aktywna. Jeśli subskrypcja nie jest aktywna, można w dowolnej chwili kupić uaktualnienie do nowego programu, przy czym taki tryb aktualizacji nie daje możliwości korzystania z zalet subskrypcji, takich jak bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne przez email, oraz dostęp do modułów ARES Touch oraz ARES Kudo.

Zakup odnowienia powoduje wydłużenie okresu aktywności nowej subskrypcji o 12 miesięcy w odniesieniu do daty wygaśnięcia odnawianej subskrypcji. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia odnowienia subskrypcji, jak również zakupu kilku odnowień przypisanych do tej samej licencji, powodujących wydłużenie okresu ważności subskrypcji na określoną ilość lat.

W przypadku, gdy subskrypcja utraciła ważność, zakup odnowienia ma sens tylko wtedy, gdy jest realizowany nie później niż 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja straciła ważność 3 miesiące temu, dodanie 12 miesięcy pozostawia 9 miesięcy efektywnie działającej subskrypcji. Jeśli jednak subskrypcja wygasła 15 miesięcy wcześniej, dodanie 12 miesięcy nie spowoduje aktywacji subskrypcji. W przypadku, gdy od daty wygaśnięcia subskrypcji upłynęło więcej niż 12 miesięcy, bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup uaktualnienia licencji, który zawiera w sobie również subskrypcję na 12 miesięcy liczone od daty aktywacji odnowionej licencji.

199
excl. sales tax

199
cena bez podatku VAT

149
cena bez podatku VAT

$199
excl. sales tax

15000¥
excl. sales tax

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT