DESKTOP, MOBILE, CLOUD: THE ARES TRINITY OF CAD SOFTWARE

Much more than a suite of three CAD solutions, our Trinity of CAD concept combines the strengths of desktop computers, mobile devices and cloud computing into a unique CAD ecosystem. With ARES Commander (for Windows, macOS and Linux), you keep the ability to create and modify DWG files offline on your main computers as usual. With ARES Kudo and ARES Touch you further add the agility of Cloud and Mobile CAD.

ARES Commander, ARES Touch and ARES Kudo are bundled into a same subscription – See details and license types below

Annual Plan

Simply cost-effective – All included for 1 year

An annual, all-inclusive license for ARES Commander, including all updates and Email support + ARES Touch for your smartphones and tablets and ARES Kudo (Cloud version).

The highest return on investment: instead of buying a perpetual license you just buy a full license for one year. You remain free not to renew after and the price includes all the updates and the Email support for all the duration of your plan.

NB: The method to renew an Annual Plan is simply to buy a new one. If needed, you can add another Annual Plan in advance and it will add 12 months to your subscription. You can also assign multiple Annual Plans for the same user and they will be accumulated to get 2 years, 3 years… etc.

250
excl. sales tax

250
excl. VAT

185
excl. VAT

$250
excl. sales tax

28000¥
excl. sales tax

345,000
excl. sales tax

Three Years Plan

More savings for those who plan ahead – All included for 3 years

A three years, all-inclusive license for ARES Commander, including all updates and Email support + ARES Touch for your smartphones and tablets and ARES Kudo (Cloud version).

Fully covered for the next years: instead of buying an annual plan for 250$/€, you just pay once upfront 695$/€ for the first three years in your active annual subscription. You remain free not to renew after and the price includes all the updates and the Email support for all the duration of your plan.

NB: Why would you buy 3 years?
The 3 years plan is the most cost-effective if you want to keep enjoying upgrades and the Trinity concept with ARES Kudo and ARES Touch. The cumulative cost with 3 Years Plans is lower than for a Perpetual license with yearly subscription renewals. Do the maths: the 3 years plan is even more cost-effective if you compare the cost over a 15 years time! From a pure economic perspective, the Perpetual license is mostly interesting, if you want to pay once and not buy upgrades after.

695
excl. sales tax

695
excl. sales tax

520
excl. sales tax

$695
excl. sales tax

78000¥
excl. sales tax

950,000
excl. sales tax

Perpetual License

Perpetual license of ARES Commander + 1 year of subscription

A full license without time limitation for the desktop version ARES Commander. Includes a one year subscription for updates  and Email support. ARES Touch (Mobile version) and ARES Kudo (Cloud version) are included for one year as part of the subscription of ARES Commander.

After one year, you will be free to renew or not your subscription. If you don‘t renew the subscription, you can keep using the version you purchased of ARES Commander and buy later an upgrade (see below) but, in the meantime, you would lose access to the editing features of ARES Touch and ARES Kudo that are included in the subscription.

795
excl. sales tax

795
excl. VAT

595
excl. VAT

$795
excl. sales tax

82000¥
excl. sales tax

1,100,000
excl. sales tax

Więcej opcji licencjonowania

Licencja typu “Flex”

Licencja sieciowa ARES Commander + roczna subskrypcja.
Uwaga: Wersja sieciowa jest dostępna dla instalacji udostępniających w jednej sieci 3 licencje lub więcej.

Dopłata w wysokości 25% wartości standardowej licencji programu, umożliwia współdzielenie licencji na wielu komputerach, znajdujących się w tej samej sieci lokalnej. W ramach jednego pakietu z licencją programu, dostarczana jest roczna subskrypcja, umożliwiająca korzystanie z bieżących aktualizacji, oraz wsparcia technicznego za pomocą email. Subskrypcja powiązana z licencją “Flex” na program ARES Commander, pozwala także na korzystanie przez okres 12 miesięcy z modułów ARES Touch oraz ARES Kudo, przy czym licencje na te produkty muszą zostać przypisane do imiennego konta jednego z użytkowników.

System udostępniania licencji użytkownikom lub komputerom zgrupowanym w tej samej sieci, umożliwia ograniczenie ilości potrzebnych licencji, oraz zmniejszenie kosztu zakupu oprogramowania. ARES Commander może być używany na różnych komputerach, ale całkowita liczba równoczesnych użytkowników nie może przekraczać puli licencji udostępnionych w sieci. W odróżnieniu od innych licencji sieciowych, licencja typu “Flex” może być używana w środowisku komputerów bazujących na Windows, macOS oraz Linux. W razie potrzeby korzystania z programu poza obszarem lokalnej sieci, istnieje możliwość czasowego wydzielenia licencji z dostępnej puli, oraz używania jej poza zasięgiem sieci macierzystej.

Podobnie jak w przypadku standardowej licencji wieczystej, pod koniec pierwszego roku używania programu, można podjąć decyzję o przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok. Jeśli subskrypcja nie zostaje odnowiona, nadal można korzystać z obecnie posiadanej wersji ARES Commander, oraz zdecydować się na zakup ewentualnego uaktualnienia w późniejszym czasie. Jednak brak aktywnej subskrypcji spowoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch i ARES Kudo.

Realizacja zamówienia na licencję sieciową “Flex” wymaga wprowadzenia indywidualnych ustawień dla konfiguracji każdej instalacji sieciowej, dlatego też licencja tego typu nie może być zamawiana za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Prosimy o kontakt z partnerem handlowym albo z naszym działem handlowym.

Upgrade for Perpetual license

Get the newest version (for Perpetual license only, not suitable if you have an Annual Plan)

An upgrade is the product you need to buy when you want to use the latest version of ARES Commander and you are currently using an old Perpetual license which subscription has expired. In a sense it is like „jumping“ from an old version to the current one. You will still own a Perpetual license but for the new version and enjoy all the new features.

The upgrade includes a one year subscription for updates of ARES Commander and Email support. ARES Touch (Mobile version) and ARES Kudo (Cloud version) are also included for one year as part of the subscription of ARES Commander.

After one year, you will be free to renew or not your subscription. If you don‘t renew the subscription, you can keep using the version you purchased of ARES Commander and may again buy an upgrade later but, in the meantime, you would lose access to the editing features of ARES Touch and ARES Kudo that are included in the subscription.

Please note that upgrades are only available for Perpetual licenses. If you previously purchased an Annual Plan and want to renew it, we invite you to consider to buy a new Annual Plan or a Perpetual license. If you are willing to upgrade a Flex license we invite you to contact us to get a quote.

397,50
excl. sales tax

397,50
excl. VAT

297,50
excl. VAT

$397.50
excl. sales tax

41000¥
excl. sales tax

550,000
excl. sales tax

Odnowienie subskrypcji

Odnowienie subskrypcji na licencję wieczystą (opcja dostępna dla licencji wieczystej, niedostępna w przypadku licencji czasowej typu “Plan roczny”)

Subskrypcja powiązana z licencją, działa podobnie jak uaktualnienie licencji wieczystej, z tą różnicą, że regularne utrzymywanie subskrypcji gwarantuje ciągły dostęp do wszystkich bieżących aktualizacji oraz dodatkowego serwisu, oferowanego w ciągu pierwszego roku w pakiecie z licencją wieczystą.

Użytkownicy licencji wieczystej ARES Commander mogą korzystać zarówno z uaktualnień posiadanej licencji, jak też z odnowień przypisanej subskrypcji. W przypadku regularnego corocznego odnawiania subskrypcji, całkowity koszt jest niższy, niż koszt zakupu uaktualnienia licencji, które należy kupić, gdy subskrypcja nie jest już dłużej aktywna. Jeśli subskrypcja nie jest aktywna, można w dowolnej chwili kupić uaktualnienie do nowego programu, przy czym taki tryb aktualizacji nie daje możliwości korzystania z zalet subskrypcji, takich jak bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne przez email, oraz dostęp do modułów ARES Touch oraz ARES Kudo.

Zakup odnowienia powoduje wydłużenie okresu aktywności nowej subskrypcji o 12 miesięcy w odniesieniu do daty wygaśnięcia odnawianej subskrypcji. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia odnowienia subskrypcji, jak również zakupu kilku odnowień przypisanych do tej samej licencji, powodujących wydłużenie okresu ważności subskrypcji na określoną ilość lat.

W przypadku, gdy subskrypcja utraciła ważność, zakup odnowienia ma sens tylko wtedy, gdy jest realizowany nie później niż 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja straciła ważność 3 miesiące temu, dodanie 12 miesięcy pozostawia 9 miesięcy efektywnie działającej subskrypcji. Jeśli jednak subskrypcja wygasła 15 miesięcy wcześniej, dodanie 12 miesięcy nie spowoduje aktywacji subskrypcji. W przypadku, gdy od daty wygaśnięcia subskrypcji upłynęło więcej niż 12 miesięcy, bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup uaktualnienia licencji, który zawiera w sobie również subskrypcję na 12 miesięcy liczone od daty aktywacji odnowionej licencji.

199
excl. sales tax

199
excl. VAT

149
excl. VAT

$199
excl. sales tax

15000¥
excl. sales tax

275,000
excl. sales tax

DISCOVER MORE GRAEBERT SOFTWARE