PROGRAM CAD Z WBUDOWANYMI FUNKCJAMI GIS: POŁĄCZENIE TEGO CO NAJLEPSZE Z OBU ŚWIATÓW

System ARES® Map™ jest hybrydowym rozwiązaniem branżowym, łączącym inteligencję informacji przestrzennych GIS, z funkcjonalnością profesjonalnego systemu CAD przeznaczonego do obsługi plików .dwg. Mapy oraz rzuty kondygnacji opracowane za pomocą ARES Map, zapisywane są w formie plików .dwg, w których informacje przestrzenne GIS zostają powiązane z obiektami graficznymi.

Dla użytkowników GIS

Dla specjalistów korzystających z Esri® ArcGIS Online, ARES Map stanowi doskonałe narzędzie umożliwiające gromadzenie danych CAD oraz zamianę na informacje przestrzenne GIS, a także modyfikację informacji pochodzących z rysunków CAD.

Dla użytkowników CAD

ARES Map integruje w ramach jednego rozwiązania pełny zestaw narzędzi potrzebnych do tworzenia oraz modyfikowania rysunków DWG, z serwisami informacji przestrzennych zapewniającymi dostęp do obszernych zasobów map, gotowych do użycia w projekcie.

Doskonałe rozwiązanie CAD dla użytkowników GIS

ARES Map jest idealnym rozwiązaniem przeznaczonym dla firm oraz specjalistów korzystających z serwisu ArcGIS Online. Zarówno w przypadku aktualizacji informacji przestrzennych dołączonych do bieżącego projektu CAD, jak również podczas importowania danych CAD do obsługiwanych systemów GIS, ARES Map udostępnia efektywne i stabilne środowisko pracy, wyposażone w specjalnie dobrany zestaw narzędzi potrzebnych do prawidłowego wykonania wszystkich zadań.

+ Pełny zestaw narzędzi do projektowania 2D oraz opisywania rysunków, działający na tabletach oraz smartfonach

+ Zoptymalizowany przepływ danych: synchronizacja plików pomiędzy ARES Commander oraz ARES Touch

+ Możliwość zabierania plików ze sobą i pracy w trybie offline

+ Możliwość dodawania Notatek obrazkowych oraz Notatek głosowych: wprowadzanie do rysunków czytelnych komentarzy w postaci zdjęć, albo nagranych komentarzy głosowych, które można łatwo udostępniać innym osobom pracującym nad tym samym projektem

ARES Map to nie tylko udostępnianie oraz importowanie informacji przestrzennych w środowisku programu CAD. Możliwość zamiany obiektów CAD na elementy GIS, i odwrotnie, jest doskonałym uzupełnieniem funkcjonalności, zapewniającym synchronizację informacji oraz pozwalającym na zachowanie aktualności danych CAD oraz GIS.

Inteligencja dodana do rysunku w postaci informacji przestrzennej

System wzbogaca rysunki o specjalistyczne mapy pochodzące z zasobów Esri, światowego lidera w zakresie GIS. ARES Map posiada wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające osadzenie projektu CAD w rzeczywistym świecie.

+ Układy współrzędnych – możliwość zastosowania jednego z dostępnych systemów odwzorowań współrzędnych geograficznych (projekcja, geometria, współrzędne pionowe)

+ Praca z mapami oraz danymi tematycznymi udostępnianymi przez serwery Esri albo pochodzącymi z własnych zasobów na ArcGIS Online

+ Wyświetlanie oraz modyfikacja zasobów GIS bezpośrednio z poziomu ARES Map

+ Odczyt / import wsadowy plików SHP – dostęp do wszystkich danych przestrzennych bezpośrednio wewnątrz ARES Map

ARES Map jest niezależnie działającym systemem CAD, przeznaczonym do obsługi danych GIS w rysunkach DWG. Bliska współpraca z firmą Esri podczas tworzenia programu, zaowocowała połączeniem zasobów serwisu ArcGIS z pełną funkcjonalnością edycyjną ARES Commander, profesjonalnego systemu CAD rozwijanego przez Graebert.

Kluczowe funkcje ARES Map

Dostęp do map

 • Bezpośrednie połączenie z serwerami mapowymi Esri, umożliwiającymi dodawanie do rysunków CAD ogólnie dostępnych map w każdej lokalizacji na Ziemi: zdjęcia satelitarne, mapy ulic, mapy topograficzne i wiele innych
 • Wprowadzanie wielu map z zachowaniem precyzyjnego pozycjonowania na bazie rzeczywistych współrzędnych geograficznych
 • Wyszukiwanie określonego rodzaju map przypisanych do dowolnie wybranego miejsca lub adresu
 • Ustalanie przezroczystości oraz kolejności wyświetlania, umożliwia przysłonięcie lub wygaszenie prezentowanej zawartości map
 • Wyświetlanie legendy powiązanej z przypisaną mapą
 • Możliwość zapisywania i ponownego przeładowywania używanych map, jak również eksportu wybranych map do plików rastrowych umieszczanych w rysunku

Układy współrzędnych

 • Możliwość dodania do każdego rysunku DWG jednego z dostępnych systemów współrzędnych GIS
 • Możliwość zastosowania jednego z setek dostępnych systemów odwzorowań współrzędnych geograficznych (projekcja, geometria, współrzędne pionowe)
 • W przypadku braku wybrania układu współrzędnych, ARES Map przypisuje automatycznie domyślny system pochodzący z pierwszego załadowanego serwisu GIS

Mapy tematyczne

 • Wprowadzanie wielu map z zachowaniem precyzyjnego pozycjonowania na bazie rzeczywistych współrzędnych geograficznych
 • Wyszukiwanie określonego rodzaju map przypisanych do dowolnie wybranego miejsca lub adresu

Atrybuty i opisy

 • Bezpośrednie połączenie z serwerami mapowymi Esri, umożliwiającymi dodawanie do rysunków CAD ogólnie dostępnych map w każdej lokalizacji na Ziemi: zdjęcia satelitarne, mapy ulic, mapy topograficzne i wiele innych
 • Możliwość dodania do każdego rysunku DWG jednego z dostępnych systemów współrzędnych GIS
 • Możliwość zastosowania jednego z setek dostępnych systemów odwzorowań współrzędnych geograficznych (projekcja, geometria, współrzędne pionowe)
 • W przypadku braku wybrania układu współrzędnych, ARES Map przypisuje automatycznie domyślny system pochodzący z pierwszego załadowanego serwisu GIS

Zamiana danych CAD na obiekty GIS

 • Wprowadzanie wielu map z zachowaniem precyzyjnego pozycjonowania na bazie rzeczywistych współrzędnych geograficznych
 • Tworzenie specjalnych plików wzorcowych ARES Map (format DWT) zawierających najczęściej stosowane układy współrzędnych, mapy podstawowe, oraz mapy tematyczne
 • Wstawianie jednego lub większej liczby rysunków DWG z możliwością określenia ich rzeczywistego położenia np. względem jednej z map podstawowych
 • Przenoszenie zaznaczonych obiektów rysunkowych do serwisów tematycznych umożliwia rozpoznawanie ich jako obiektów GIS
 • Unikalne narzędzie umożliwiające zamianę wszystkich obiektów CAD wybranego rysunku na dane tematyczne usystematyzowane w obrębie każdej klasy w postaci typów oraz podtypów
 • Automatyczne filtrowanie oraz odrzucanie wszystkich obiektów, których nie można zaklasyfikować do żadnej z określonych klas serwisów tematycznych
 • ARES Map zawsze zabezpiecza integralność projektu GIS w odniesieniu do zdefiniowanego schematu klas serwisów tematycznych

Pełna współpraca

 • Logowanie do konta ArcGIS Online umożliwia ładowanie map oraz powiązanych z nimi tematycznych informacji przestrzennych, a także publikowanie aktualizacji
 • Możliwość połączenia z dowolnym serwerem służącym do udostępniania map, oraz tematycznych informacji przestrzennych, za pośrednictwem ArcGIS for Server
 • Rysunki przygotowane za pomocą programu ARES Map zostają zapisane w rodzimym formacie DWG, dzięki czemu mogą być udostępniane innym użytkownikom, korzystającym z ARES® Commander, AutoCAD®, oraz innych programów CAD bazujących na DWG
 • Domyślny tryb pracy systemu uniemożliwia wyświetlanie pobranych danych przestrzennych w innych programach CAD, lecz zastosowanie specjalnej funkcji przeznaczonej do zamiany danych GIS na typowe obiekty CAD, pozwala na przeniesienie informacji przestrzennej do plików DWG
 • Hybrydowa technologia wykorzystywana w ARES Map znacząco ułatwia tworzenie inteligentnych obiektów GIS rozpoznawalnych przez rozwiązania firmy Esri, takie jak ArcGIS® for Desktop oraz ArcMap®

Specjalizowane rozwiązanie CAD/GIS na bazie ARES® posiadające wszystkie niezbędne narzędzia rysunkowe

ARES Map korzysta z funkcjonalności serwisu ArcGIS Online opracowanego i świadczonego przez Esri, światowego lidera w zakresie rozwiązań GIS. Jądro systemu CAD korzysta z technologii ARES Commander, popularnego systemu CAD DWG rozwijanego przez Graebert, wykorzystywanego przez milion specjalistów CAD.

+ Profesjonalny program CAD bazujący na standardzie DWG wyposażony w pełny zestaw kilkuset różnorodnych funkcji i narzędzi CAD

+ Znajomy interfejs programu przyjazny dla każdego użytkownika programów CAD

+ Dodawanie, edycja oraz usuwanie informacji za pomocą klasycznych narzędzi edycyjnych

+ Tworzenie oraz modyfikacja rysunków DWG z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi GIS oferowanych przez ARES Map, albo bez nich

ARES Map jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, umożliwiającą korzystanie z mobilnej wersji systemu ARES Touch
Obecna wersja programu ARES Touch nie obsługuje jeszcze branżowych funkcji do obsługi map, ale posiada kompletny zestaw narzędzi służących do oglądania, udostępniania oraz opisywania plików rysunkowych przy pomocy smartfona albo tabletu.

ARES Kudo editing dwg file from Onshape in the Cloud

ARES Map jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, pozwalającą na używanie chmurowej wersji systemu ARES Kudo.
Obecna wersja programu ARES Kudo nie obsługuje jeszcze branżowych funkcji do obsługi map, ale zapewnia swobodny dostęp online do zasobów projektowych, umożliwiając modyfikację rysunków DWG przy użyciu typowych narzędzi edycyjnych CAD 2D.
ARES Kudo ułatwia synchronizację rysunków pomiędzy komputerami i urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem serwisów chmurowych, widocznych w palecie Zasoby w chmurze systemu ARES Map.

Rozwój aplikacji branżowych na platformie ARES

ARES Map jest dobrym przykładem aplikacji branżowej, jaka może zostać opracowana na platformie ARES OEM. Takie hybrydowe rozwiązanie łączy funkcjonalność CAD rozwijaną przez Graebert, ze specjalizowanymi narzędziami branżowymi opracowanymi przez producenta aplikacji, udostępnianymi w ARES w postaci specjalnie skonfigurowanego interfejsu użytkownika. W przypadku systemu ARES Map, integracja objęła także technologię Esri ArcGIS Online, dzięki której możliwe było stworzenie hybrydowego rozwiązania łączącego świat projektów CAD ze światem informacji GIS.

Zapraszamy programistów oraz twórców specjalistycznych aplikacji, do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu wykorzystania platformy ARES do opracowania własnych rozwiązań lub aplikacji branżowych CAD:

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT