SYSTEM CAD DO ZASTOSOWAŃ GIS, ORAZ SYSTEM GIS DO ZASTOSOWAŃ CAD

PROGRAM CAD Z WBUDOWANYMI FUNKCJAMI GIS: POŁĄCZENIE NAJLEPSZYCH ELEMENTÓW Z OBU OBSZARÓW

System ARES® Map™ jest hybrydowym systemem branżowym integrującym inteligencję danych przestrzennych GIS z funkcjonalnością profesjonalnego rozwiązania CAD służącego do obsługi plików .dwg. Mapy oraz rzuty kondygnacji przygotowane za pomocą ARES Map zostają zapisane w formie plików .dwg, w których informacje przestrzenne GIS posiadają powiązania z elementami graficznymi rysunku.

Dla użytkowników GIS

Osoby używające Esri® ArcGIS Online,
mogą gromadzić i zamieniać dane CAD
na GIS oraz modyfikować informacje
zapisane w rysunkach CAD.

Dla użytkowników CAD

Integracja pełnego zestawu narzędzi
do tworzenia i edycji rysunków DWG
z serwisami danych przestrzennych
gotowymi do użycia w projekcie.

Doskonałe rozwiązanie CAD dla użytkowników GIS

ARES Map jest rozwiązaniem branżowym przeznaczonym dla firm i specjalistów korzystających z serwisu ArcGIS Online. Zarówno w przypadku aktualizacji danych przestrzennych dołączonych do aktualnego projektu CAD, jak również w trakcie przesyłania danych CAD do wykorzystywanych serwisów GIS, ARES Map udostępnia efektywne oraz stabilne środowisko pracy oraz wymiany informacji, zapewniające kompleksowy zestaw narzędzi umożliwiających realizację wszystkich zadań.

+ Pełny zestaw narzędzi przeznaczonych do projektowania 2D oraz opisywania rysunków, działający na tabletach oraz smartfonach

+ Zoptymalizowany przepływ danych: synchronizacja plików pomiędzy ARES Commander oraz ARES Touch

+ Możliwość zabierania plików rysunkowych ze sobą i prowadzenia pracy w trybie offline

+ Wprowadzanie Notatek obrazkowych oraz Notatek głosowych: umieszczanie w projektach czytelnych opisów w formie zdjęć i nagranych komentarzy głosowych, które można później udostępniać innym osobom pracującym nad tym samym projektem

ARES Map to nie tylko udostępnianie oraz import informacji przestrzennych w środowisku programu CAD. Możliwość zamiany typowych obiektów CAD na elementy GIS, i odwrotnie, jest doskonałym rozszerzeniem podstawowej funkcjonalności pozwalającym na regularną synchronizację zebranych danych projektowych, a także zapewniającym utrzymywanie pełnej aktualności wszystkich używanych danych CAD oraz GIS.

Inteligencja dodana do rysunku w postaci informacji przestrzennej

System wzbogaca rysunki o specjalistyczne mapy pochodzące z zasobów Esri, światowego lidera w zakresie GIS. ARES Map posiada wszystkie niezbędne funkcje umożliwiające osadzenie projektu CAD w rzeczywistym świecie.

+ Układy współrzędnych – możliwość zastosowania jednego z wielu dostępnych systemów odwzorowań geograficznych (projekcja, współrzędne pionowe i geometryczne)

+ Praca z użyciem map oraz danych tematycznych udostępnianych przez serwery Esri albo pochodzących z własnych zasobów zapisanych na ArcGIS Online

+ Wyświetlanie oraz modyfikacja informacji GIS bezpośrednio w oknie programu ARES Map

+ Odczyt/Import plików SHP w trybie wsadowym zapewnia dostęp do wczytywanych danych przestrzennych bezpośrednio wewnątrz ARES Map

ARES Map jest niezależnie działającym systemem CAD służącym do obsługi danych GIS w rysunkach DWG. Ścisła współpraca z firmą Esri podczas tworzenia programu pozwoliła na połączenie zasobów serwisu ArcGIS z kompletną funkcjonalnością ARES Commander, profesjonalnego systemu CAD rozwijanego przez Graebert.

Kluczowe funkcje ARES Map

Serwisy mapowe

 • Bezpośrednie połączenie z serwerami mapowymi Esri, umożliwiającymi dodawanie do rysunków CAD ogólnie dostępnych danych dla dowolnie wybranego miejsca: zdjęcia satelitarne, plany ulic, mapy topograficzne itp.
 • Przyłączanie wielu map z zachowaniem precyzyjnego pozycjonowania określonego na bazie współrzędnych geograficznych
 • Wyszukiwanie określonych typów map zdefiniowanych dla dowolnie wybranego miejsca lub podanego adresu
 • Ustalanie konfiguracji przezroczystości oraz kolejności wyświetlania, zasłanianie oraz wygaszanie zawartości poszczególnych map
 • Włączanie i wyłączanie wyświetlania legend serwisów mapowych dołączonych do rysunku
 • Możliwość zapisywania i ponownego przeładowywania przyłączonych map, a także eksportu wybranych map do plików rastrowych umieszczanych w rysunku

Układy współrzędnych

 • Możliwość dodania do każdego rysunku DWG jednego z dostępnych systemów współrzędnych GIS
 • Możliwość zastosowania jednego z setek dostępnych systemów współrzędnych geograficznych (projekcja, współrzędne pionowe oraz geometryczne)
 • W przypadku braku wybranego układu współrzędnych, ARES Map przypisuje automatycznie domyślny system pochodzący z pierwszego załadowanego serwisu GIS

Mapy tematyczne

 • Wczytywanie wielu map z zachowaniem precyzyjnego położenia na bazie współrzędnych geograficznych
 • Wyszukiwanie określonego rodzaju map przypisanych do wprowadzonego adresu lub wskazanej lokalizacji
 • Dostęp do serwerów mapowych obsługiwanych przez Esri umożliwia pobieranie różnych map tematycznych przygotowanych dla każdego miejsca na Ziemi
 • Przyłączanie kilku tematycznych serwisów mapowych pozycjonowanych w rysunku z użyciem rzeczywistych współrzędnych geograficznych
 • Funkcja pobierania kilku rodzajów map tematycznych dostępnych dla dowolnie określonej lokalizacji

Atrybuty i opisy

 • Serwisy tematyczne obejmujące poza samą geometrią także atrybuty tekstowe wyświetlane oraz edytowane przy użyciu palety właściwości
 • ARES Map utrzymuje spójność danych przestrzennych przez ograniczenie możliwości modyfikacji atrybutów tylko do określonych pól edycyjnych, oraz w zakresie zdefiniowanym przez administratora GIS
 • Etykiety tekstowe umieszczone w rysunku mają formę komentarzy z atrybutami pobranymi z serwisu danych tematycznych, umożliwiających pozostawienie opisów w rysunku nawet po odłączeniu danych źródłowych

Zamiana danych CAD na obiekty GIS

 • Tworzenie specjalnych plików wzorcowych ARES Map w formacie DWT, zapisujących najczęściej stosowane systemy współrzędnych geograficznych, a także mapy podstawowe i tematyczne
 • Umieszczanie rysunków DWG z funkcją określania ich rzeczywistej lokalizacji np. względem wczytanej mapy podstawowej lub tematycznej
 • Przenoszenie zaznaczonych elementów rysunkowych do serwisów tematycznych umożliwia rozpoznawanie ich jako obiektów GIS
 • Unikalne narzędzie umożliwiające zamianę wszystkich typowych obiektów CAD wybranego rysunku na dane tematyczne systematyzowane w obrębie każdej klasy w postaci odpowiednich typów oraz podtypów
 • Automatyczne filtrowanie oraz odrzucanie elementów, które nie mogą zostać właściwie przypisane do żadnej z określonych klas serwisów tematycznych
 • ARES Map zawsze zabezpiecza integralność projektu GIS w odniesieniu do zdefiniowanego schematu klas serwisów tematycznych

Pełna współpraca

 • Logowanie do konta ArcGIS Online aktywuje funkcję ładowania map oraz związanych z nimi tematycznych informacji przestrzennych, oraz umożliwia nanoszenie zmian i aktualizację pobieranych danych
 • Możliwość połączenia z każdym serwerem służącym do udostępniania map oraz tematycznych informacji przestrzennych za pośrednictwem ArcGIS for Server
 • Rysunki utworzone przy użyciu programu ARES Map zostają zapisane w naturalnym formacie DWG, dzięki czemu mogą być udostępniane innym użytkownikom, korzystającym z ARES® Commander lub AutoCAD®, albo innych programów CAD bazujących na DWG
 • Domyślny tryb funkcjonowania systemu nie pozwala na wyświetlanie pobranych informacji przestrzennych w  innych programach CAD, ale zastosowanie funkcji służącej do zamiany danych GIS na klasyczne obiekty CAD, pozwala na przeniesienie pobranych informacji przestrzennych do plików DWG
 • Hybrydowa technologia wykorzystywana w ARES Map bardzo ułatwia tworzenie inteligentnych obiektów GIS prawidłowo rozpoznawalnych przez inne rozwiązania Esri, takie jak ArcGIS® for Desktop oraz ArcMap®

Specjalizowane rozwiązanie CAD/GIS na bazie ARES® wyposażone w niezbędne narzędzia rysunkowe

ARES Map korzysta z funkcjonalności serwisu ArcGIS Online opracowanego i obsługiwanego przez Esri, światowego lidera w zakresie rozwiązań GIS. Jądro systemu CAD korzysta z technologii ARES Commander, popularnego systemu CAD DWG rozwijanego przez Graebert i wykorzystywanego przez miliony specjalistów CAD różnych specjalności na całym świecie.

+ Profesjonalny program CAD oparty na standardzie DWG wyposażony w kompleksowy zestaw kilkuset różnorodnych funkcji oraz narzędzi CAD

+ Dobrze znany interfejs programu przyjazny dla użytkowników korzystających z systemów CAD

+ Dodawanie, modyfikacja i usuwanie informacji za pomocą standardowych funkcji edycyjnych

+ Tworzenie oraz modyfikacja rysunków DWG z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi GIS oferowanych przez ARES Map, albo bez nich

ARES Map jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, pozwalającą na równoczesne korzystanie z mobilnej wersji systemu ARES Touch
Aktualnie dostępna wersja modułu ARES Touch nie posiada jeszcze narzędzi pozwalających na obsługę map, ale udostępnia kompletny zestaw funkcji pozwalających na przeglądanie, udostępnianie oraz opisywanie plików rysunkowych za pomocą smartfona lub tabletu.

ARES Map jest dostarczany razem z roczną subskrypcją, pozwalającą na równoczesne używanie chmurowej wersji systemu ARES Kudo.
Aktualnie dostępna wersja modułu ARES Kudo nie posiada jeszcze narzędzi pozwalających na obsługę map, ale zapewnia dostęp online do danych projektowych i pozwala na modyfikację rysunków DWG w przestrzeni 2D przy zastosowaniu funkcji edycyjnych CAD.
ARES Kudo usprawnia synchronizację danych między komputerami i urządzeniami mobilnymi za pośrednictwem serwisów chmurowych dołączanych do programu ARES Map w palecie Zasoby w chmurze.

Rozwój aplikacji branżowych na platformie ARES

ARES Map jest przykładem aplikacji branżowej przygotowanej wspólnie z producentem specjalistycznego programu na bazie funkcjonalności platformy systemowej ARES OEM. Rozwiązanie integruje narzędzia CAD dostarczane przez Graebert w ramach programu ARES Commander ze specjalistycznymi funkcjami do obsługi danych przestrzennych rozwijanymi przez producenta aplikacji, udostępnianymi w systemie ARES z wykorzystaniem indywidualnie skonfigurowanego profilu interfejsu użytkownika. Realizacja projektu ARES Map, poza połączeniem funkcji oraz narzędzi, objęła także integrację technologię Esri ArcGIS Online umożliwiającą stworzenie hybrydowego rozwiązania łączącego świat projektów CAD ze światem informacji GIS.

Zapraszamy zainteresowanych programistów oraz producentów oprogramowania do bliższego zapoznania się z informacjami na temat możliwości zastosowania platformy ARES do przygotowania własnych zintegrowanych rozwiązań branżowych CAD.

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT