Dodatki oraz aplikacje na ARES Commander podnoszą efektywność projektowania

Aplikacje oraz dodatkowe wtyczki umożliwiają rozbudowanie standardowego zestawu narzędzi ARES Commander o specjalizowane funkcje branżowe albo przydatne narzędzia użytkowe ułatwiające wykonanie wybranych zadań. Niektóre aplikacje tego typu są dostarczane i licencjonowane przez Graebert, podczas gdy pozostałe z nich są opracowywane przez niezależnych partnerów zajmujących się tworzeniem oprogramowania branżowego.

Instalacja dodatków oraz aplikacji przeznaczonych dla ARES jest całkiem prosta. Każda aplikacja tego typu dostarczana jest w postaci specjalnie przygotowanego pakietu, prowadzącego użytkownika krok po kroku przez cały proces instalacji programu.

DODATKI I APLIKACJE Graebert

Dodatki oraz aplikacje należące do tej grupy rozwijane są samodzielnie przez Graebert, albo przez firmy zewnętrzne współpracujące z Graebert.

Wszystkie rozwiązania tego typu są testowane i weryfikowane wewnętrznie przez zespół programistów Graebert, a do zarządzania licencjami wykorzystywany jest Portal użytkownika Graebert. Wsparcie techniczne dla użytkowników korzystających z aplikacji jest obsługiwane bezpośrednio przez zespół Graebert za pośrednictwem zgłoszeń email.

ARES Render Plugin

Wizualizacja projektów

Dodatek ARES Render Plugin jest aplikacją opartą na technologii renderowania obiektów rysunkowych w czasie rzeczywistym, działającym w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Zastosowanie mechanizmu śledzenia promieniowego, korzystającego z procesora głównego oraz technologii CUDA firmy NVIDIA, umożliwia szybką wizualizację projektów 3D oraz otrzymanie wyników w postaci wysokiej jakości grafiki prezentacyjnej, uwzględniającej symulację rzeczywistego zachowania materiałów, naturalnych odbić oraz refleksów, a także różne warianty oświetlenia renderowanej sceny.

Obsługa kalkulacji w technologii CUDA® wymaga zastosowania karty graficznej NVIDIA

Tylko w wersji na platformę Windows

Aplikacja ‘UNDET Point Cloud Plugin’

Umożliwia korzystanie z danych chmurowych w ARES Commander

Aplikacja ‘UNDET Point Cloud Plugin for ARES Commander’ pozwala na import oraz obsługę zbiorów punktów chmurowych bezpośrednio w środowisku systemu ARES CAD.

 • Moduł ‘Undet Indexer’ – umożliwia wczytywanie szerokiego zakresu plików z danymi pochodzącymi ze skanerów różnych firm. *.E57, *.LAS, *.LAZ, *.PTS, *.DP, *.FLS, *.FPR, *.LSPROJ, *.FWS, *.CL3, *.CLR, *.ZFS, *.RSP, ASCII / NEZ (X,Y,Z/i/RGB). Szeroki zakres obsługiwanych danych pozwala na przenoszenie do programu danych chmurowych z dowolnej technologii oraz aplikacji, takich jak urządzenia LiDAR, statki bezzałogowe (UAV/UAS) lub drony, mobilne systemy skanujące, skanery naziemne, skanery ręczne, czy fotogrametria.
 • Funkcja ‘Open’ – otwiera projekty Undet przez załadowanie chmury punktów do środowiska CAD.
 • Funkcja ‘Close’ – usuwa załadowane dane chmurowe Unload
 • Tworzenie, zmiana rozmiaru, włączanie oraz wyłączanie okna przycinającego – funkcja ‘Undet Clipping Box’ umożliwia szybkie wycinanie z edytowanych chmur punktów zarówno większych obszarów, jak i niewielkich fragmentów.
 • Moduł ‘Point Cloud Coloring Options’ – umożliwia renderowanie z wykorzystaniem naturalnych kolorów, z zastosowaniem gęstości, albo z uwzględnieniem wybranej płaszczyzny. Zakres dostępnych opcji pozwana na zmianę stopnia przezroczystości, wielkości punktu, oraz wprowadzenie innych ustawień definiujących kolorystykę projektu.
 • Zapewnienie doskonałego kompromisu pomiędzy widocznością oraz wydajnością – okno dialogowe danych skanowania umożliwia zarządzanie widocznością oraz grupowanie punktów znajdujących się z wybranych fragmentach oryginalnego zestawu danych wejściowych.

Dostępne tylko w 64-bitowym systemie Windows i tylko w języku angielskim

Aplikacja Maps Plugin

Bezpłatny system do profesjonalnej obsługi map w ARES Commander

Zarejestrowanie zainstalowanej aplikacji ‘Maps for ARES Commander’ umożliwia przeglądanie udostępnionych map różnego rodzaju, oraz umieszczanie ich w obszarze edytowanego projektu rysunkowego. Funkcjonalność programu korzysta z systemu ‘ArcGIS Online’ rozwijanego przez firmę Esri. Więcej informacji na temat ‘ArcGIS Online’ można znaleźć na stronie arcgis.com.

 • Wyszukiwanie map zasadniczych oraz odnajdywanie konkretnych lokalizacji na mapie umieszczonej w rysunku – na przykład za pomocą kodu pocztowego
 • Dostęp do szerokiego zasobu map oferowanych w serwisach mapowych firmy ESRI
  – mapy lotnicze i zdjęcia satelitarne, mapy drogowe i topograficzne, mapy drogowe oraz mapy topograficzne, mapy hybrydowe: zdjęcia satelitarne + granice + opisy + komunikacja
 • Obsługa i odczytywanie współrzędnych – szerokość i długość geograficzna
 • Wykonywanie pomiarów – odczytywanie odległości oraz powierzchni obszarów

Podczas dodawania map zasadniczych można zastosować domyślny system projekcji wykorzystywany przez wybrany serwis mapowy, albo wybrać inny układ współrzędnych stosowany na danym terenie.

LICENCJA BEZPŁATNA dla użytkowników posiadających aktualną subskrypcję ARES Commander

Uwaga: Niniejsza aplikacja może być użytkowana bezpłatnie tylko w okresie ważności subskrypcji na program ARES Commander, dostarczanej w ramach licencji rocznej (Plan roczny) lub w pakiecie z licencją wieczystą programu (subskrypcja działa przez pierwsze 12 miesięcy).

DODATKI I APLIKACJE NIEZALEŻNYCH PRODUCENTÓW

Dodatki oraz aplikacje należące do tej grupy rozwijane są przez niezależnych partnerów Graebert, współpracujących ściśle z Graebert w celu zapewnienia pełnej kompatybilności z ARES Commander.

System licencjonowania tych programów może różnić się od mechanizmu zarządzania licencjami stosowanego przez Graebert. Wsparcie techniczne dla użytkowników korzystających z poszczególnych aplikacji jest obsługiwane bezpośrednio przez producentów każdej aplikacji.

CADprofi aplikacji

na ARES Commander (Windows)

W przypadku równoczesnego zamawiania kilku modułów branżowych aplikacji CADprofi na platformę ARES Commander, można skorzystać z oferty specjalnej, umożliwiającej zakup pakietu programów zawierającego 4 moduły w cenie 2.

CADprofi Suite

Wszystkie 4 moduły w pakiecie

Oferta specjalna obejmuje:
CADprofi Architectural, CADprofi Mechanical, CADprofi HVAC & Piping oraz CADprofi Electrical. Informacje na temat produktów można znaleźć poniżej.

Tylko w wersji na platformę Windows

CADprofi Architectural

Wspomaganie projektowania w budownictwie

Aplikacja wspomaga opracowywanie rysunków architektonicznych oraz konstrukcyjnych, przygotowanie przekrojów i rzutów elewacji budynków, tworzenie zarysu ścian, umieszczanie w nich drzwi oraz okien, a także wstawianie opisów i wymiarów architektonicznych. Program umożliwia umieszczanie w projekcie mebli, oraz innego wyposażenia budynków, pobieranych z biblioteki obiektów. Aplikacja posiada funkcję tworzenia planów ewakuacji i planów bezpieczeństwa projektowanych obiektów.

Tylko w wersji na platformę Windows

CADprofi Mechanical

Wspomaganie projektowania w mechanice

Aplikacja wspomaga projektowanie mechaniczne oraz opracowywanie projektów konstrukcyjnych w przestrzeni 2D. Program posiada szeroki zestaw znormalizowanych części, zgodnych z polskimi normami oraz standardami międzynarodowymi. Dostępna funkcjonalność umożliwia także rysowanie i edycję schematów technologicznych, jak również projektowanie systemów hydraulicznych oraz pneumatycznych.

Tylko w wersji na platformę Windows

CADprofi Electrical

Wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych

Aplikacja wspomaga projektowanie instalacji elektrycznych różnego typu, wykorzystywanych zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Program wyposażono w wygodny edytor schematów, umożliwiający przygotowanie projektów na bazie rzutów architektonicznych, oraz tworzenie modeli 3D dla niektórych rodzajów instalacji.

Tylko w wersji na platformę Windows

CADprofi HVAC & Piping

Wspomaganie projektowania instalacji budowlanych

Aplikacja wspomaga projektowanie instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, przeciwpożarowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, medycznych, chłodniczych, oraz technologicznych, a także innych rodzajów instalacji wykorzystywanych zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle. Program udostępnia inteligentny system wstawiania symboli i obiektów, narzędzia do automatycznego rysowania widoków instalacji oraz tworzenia specyfikacji, biblioteki gotowych elementów instalacyjnych znanych producentów, oraz inne przydatne funkcje.

Tylko w wersji na platformę Windows

CP-Symbols aplikacji

na ARES Commander (Windows)

W przypadku równoczesnego zamawiania kilku modułów bibliotek symboli branżowych CP-Symbols na platformę ARES Commander, można skorzystać z oferty specjalnej, umożliwiającej zakup w atrakcyjnej cenie pełnego pakietu, w skład którego wchodzą symbole ze wszystkich 4 modułów branżowych.

CP-Symbols Suite

Wszystkie 4 zestawy bibliotek w pakiecie

Oferta specjalna obejmuje:
CP-Symbols Architectural Series, CP-Symbols Electrical Series, CP-Symbols HVAC & Piping Series oraz CP-Symbols Mechanical Series. Szczegółowe informacje na temat produktów można znaleźć poniżej.

Tylko w wersji na platformę Windows

CP-Symbols Architectural Series

Pakiet symboli architektonicznych

Pakiet CP-Symbols Architectural Series udostępnia zestaw bibliotek symboli branżowych oraz obiektów rysunkowych wykorzystywanych w projektach architektonicznych. Biblioteki obejmują kilka katalogów branżowych: stolarkę budowlaną, elementy wyposażenia wnętrz, oznaczenia oraz symbole architektoniczne, plany bhp plany ewakuacyjne, a także diagramy oraz schematy blokowe.

Tylko w wersji na platformę Windows

CP-Symbols Mechanical Series

Pakiet symboli mechanicznych

Pakiet CP-Symbols Mechanical Series udostępnia zestaw podstawowych bibliotek symboli oraz elementów znormalizowanych wykorzystywanych w projektach mechanicznych. Biblioteki obejmują następujące katalogi tematyczne: elementy znormalizowane, kształtowniki, oznaczenia, hydraulika i pneumatyka, a także diagramy schematy blokowe.

Tylko w wersji na platformę Windows

CP-Symbols Electrical Series  

Pakiet symboli elektrycznych

Pakiet CP-Symbols Electrical Series udostępnia zestaw bibliotek symboli rysunkowych stosowanych podczas tworzenia projektów elektrycznych. Biblioteki obejmują następujące katalogi tematyczne: IEC & NFPA, rzuty, schematy, elementy oświetlenia, a także diagramy schematy blokowe.

Tylko w wersji na platformę Windows

CP-Symbols HVAC & Piping Series

Pakiet symboli instalacyjnych

Pakiet CP-Symbols HVAC & Piping Series udostępnia zestaw bibliotek symboli branżowych oraz obiektów rysunkowych wykorzystywanych w projektach instalacji sanitarnych, budowlanych, oraz przemysłowych. Biblioteki obejmują następujące katalogi tematyczne: symbole ogólne, instalacje przemysłowe, przybory i grzejniki, wentylacja, a także diagramy oraz schematy blokowe.

Tylko w wersji na platformę Windows

Rozwijanie nowych aplikacji na platformę ARES

Rozwijany przez Graebert system ARES Commander jest profesjonalnym programem CAD kompatybilnym ze standardem DWG, wyposażonym w funkcje służące do modelowania 3D, oraz specjalnie przygotowany interfejs programistyczny, wykorzystywany przez użytkowników na całym świecie do wprowadzania dodatkowych narzędzi usprawniających oraz przyspieszających pracę.

Pakiet API systemu ARES Commander obsługuje zróżnicowane środowisko programistyczne, umożliwiające korzystanie z C++, Tx, Lisp, VSTA, DCL, Visual Studio, COM, oraz Active X. Szeroka paleta dostępnych języków programowania pozwala zaawansowanym użytkownikom CAD, oraz producentom oprogramowania, na tworzenie własnych aplikacji współpracujących z ARES Commander.

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT