OEM CAD Platforms

Use the ARES CAD Software as an engine to build
your own CAD solution sold under your own brand

Przygotuj własny system CAD przez połączenie specjalistycznych narzędzi z gotowymi do użycia funkcjami ARES Commander służącymi do edycji DWG. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie posiada funkcjonalność zgodną ze specyfikacją określoną przez partnera i może być oferowane pod własną marką.

Zestaw API wchodzący w skład wspólnego rozwiązania 'ARES Trinity’ umożliwia korzystanie z C++, LISP oraz DCL na wszystkich trzech platformach: ARES Commander (Windows, Mac, Linux), ARES Touch (Android, iOS) oraz ARES Kudo (chmura). Taka konfiguracja pozwala na łatwe przeniesienie kodu przygotowanego początkowo dla środowiska Windows także na platformę chmurową oraz mobilną. Dzięki takiemu API Graebert jest w stanie zaoferować producentom aplikacji bardzo atrakcyjne cenowo środowisko programistyczne zapewniające utrzymanie takiej samej funkcjonalności na wielu platformach.

Poza wymienionymi powyżej standardami, udostępniane API zawiera również języki programowania dopasowane do platformy desktop i/lub mobilnej, takie jak .NET, VSTA, Qt, Wt, Visual Studio, Active X, Java…

Kilka podstawowych powodów do zastosowania naszego programu CAD jako platformy do rozwoju własnych rozwiązań branżowych:

Powerful OEM Kernel Własne logo oraz identyfikacja, własne narzędzia: Dostarczana przez nas platforma CAD OEM o rozbudowanej funkcjonalności stanowi bazę do przygotowania własnego systemu branżowego oferowanego i sprzedawanego niezależnie pod własną marką.
The latest DWG standards Pełna zgodność opracowanego systemu OEM z najnowszymi standardami DWG. Stosowanie formatu DWG jako naturalnego trybu zapisu i odczytu plików zapewnia kompatybilność, bez importu lub eksportu danych.
Komputer desktop, platforma mobilna i chmurowa: program ARES CAD zapewnia wyjątkową elastyczność podczas rozwoju aplikacji zarówno w środowisku Windows, Mac, Linux, Android, iOS, jak również w chmurze.
Rozbudowane API: Zestaw API systemu ARES obsługuje Lisp, C++ Tx, VSTA, Visual Studio, DCL, COM, a także Active X. Wsparcie ze strony naszego zespołu ułatwia przeniesienie kodu opracowanego na inne systemy CAD i/lub utworzenie wersji na platformę desktop, mobilną oraz chmurową.
You decide when you want to implement updates Elastyczność i pełna swoboda dotycząca czasu wprowadzania nowych wersji systemu OEM, bez wymogu dostosowywania systemu do każdej aktualizacji naszej platformy.
Graebert‘s expert team of CAD developers Dostęp do nowej technologii, rozwijanej i optymalizowanej przez zespół ekspertów CAD. Dbałość Graebert o stabilne działanie bazowej platformy CAD umożliwia koncentrację na opracowywaniu własnych funkcji branżowych.
Maximize your profit Wbudowane funkcje ARES CAD dostępne także w rozwiązaniu branżowym eliminują potrzebę zakupu odrębnego programu CAD. Bardzo atrakcyjna cena modułu ARES ułatwia dotarcie do szerszej grupy klientów.
full technical support Wsparcie techniczne ze strony specjalistów Graebert podczas całego czasu współpracy. Brak naliczania opłat za świadczony serwis do chwili opracowania tworzonego rozwiązania OEM.

Licencjonowanie

Rodzaj stosowanego systemu licencjonowania – licencje czasowe, licencje wieczyste, subskrypcje – dopasowujemy elastycznie do preferencji partnera i modelu prowadzonego biznesu. Nasze opłaty licencyjne zależą od zakresu wykorzystywanej funkcjonalności, ilości zamawianych licencji, oraz przyjętego modelu biznesowego.

Przekaż nam więcej informacji dotyczących planowanej lub rozwijanej aplikacji, abyśmy mogli wspólnie przedyskutować założenia projektu