CAD Platform For Windows, Mac Or Linux

Trust an industry leader to create an OEM solution to meet your specific needs

Utwórz własne specjalistyczne rozwiązanie CAD
na bazie zaawansowanej technologii Graebert

Przygotuj własny system CAD przez połączenie specjalistycznych narzędzi z gotowymi do użycia funkcjami ARES Commander służącymi do edycji DWG. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie posiada funkcjonalność zgodną ze specyfikacją określoną przez partnera i może być oferowane pod własną marką.
 

Miliony specjalistów na całym świecie korzysta z programów CAD bazujących na ARES Commander:
Producenci aplikacji oraz programiści mają zapewniony dostęp do rozbudowanego zestawu API obsługującego różne języki programowania, obejmujące C++, Tx, lisp, VSTA, DCL, Visual Studio, COM, oraz Active X.

Dwa sposoby tworzenia własnego rozwiązania CAD:

POWERED BY ARES

ARES OEM

Funkcjonalność

Solidne oraz niedrogie jądro systemu CAD 2D z naturalną obsługą formatu DWG.

Bazuje na funkcjonalności modułu ARES Standard, stanowiącego uproszczoną wersję programu ARES Commander

+ własne narzędzia pozwalające na utworzenie aplikacji branżowej

W pełni konfigurowalne jądro systemu CAD 2D/3D z naturalną obsługą formatu DWG.

Bazuje na funkcjonalności modułu ARES Commander

Możliwość dodawania/usuwania/ukrywania wybranych funkcji

Dostęp do narzędzi oraz technologii oferowanych przez firmy zewnętrzne, jak np. moduł modelowania bryłowego 3D, system powiązań geometrycznych i parametrycznych, import PDF, oraz inne rozwiązania

Dostosowanie

Możliwość dostosowania wstążki oraz menu programu

Pełny zakres plików pomocy ARES Standard + możliwość dodania własnych plików do menu pomocy

W pełni modyfikowalny interfejs użytkownika

Możliwość wyświetlenia/ukrycia/usunięcia lub wbudowania naszej technologii w zależności od potrzeb.

Własne pliki pomocy z możliwością zmiany marki oraz identyfikacji.

Identyfikacja

Własna nazwa programu, ekran powitalny oraz ikona uruchamiania

Na ekranie powitalnym oraz w oknie ze szczegółami dotyczącymi programu pojawia się informacja 'Powered by ARES’

Pełne dopasowanie identyfikacji do potrzeb partnera.

Jedyne odniesienie do technologii Graebert w postaci zapisu o prawach autorskich w oknie ze szczegółami dotyczącymi programu.

Wersja instalacyjna

Wspólna wersja instalacyjna łącząca instalator systemu ARES Standard z plikami instalacyjnymi aplikacji branżowej partnera.

W pełni zintegrowana wersja instalacyjna kompleksowego systemu ARES OEM działająca jak instalator jednego programu.

Licencjonowanie

Partner otrzymuje klucze dostępu wymagające aktywacji przy użyciu Portalu Użytkownika Graebert

Licencje wieczyste oraz sieciowe (Flex) – tylko dla Windows 64-bity

Możliwość stosowania licencjonowania Graebert lub własnego systemu do obsługi licencji.

Wszystkie rodzaje licencji: czasowe, wieczyste, subskrypcje, licencje sieciowe…

Windows 64-bitys, macOS, Linux

Uaktualnienia

Decyzja o czasie wydania nowej wersji programu należy do partnera. Można pominąć kolejne aktualizacje publikowane przez Graebert, ponosząc koszt przygotowania instalatora dla wybranej wersji platformy.

Decyzja o czasie wydania nowej wersji programu należy do partnera. Można pominąć kolejne aktualizacje publikowane przez Graebert, ponosząc jedynie stałe koszty rocznej obsługi.

Stałe koszty obsługi

1000$ za przygotowanie pierwszej wersji instalacyjnej, oraz 500$ za każdą kolejną wersję instalacyjną

2500$ za każdy program oraz za każdy obsługiwany system operacyjny

Tantiemy

Brak zobowiązań ilościowych

Stały koszt 250$ za każde stanowisko dla licencji wieczystej, oraz 300$ dla licencji sieciowej (Flex)

Koszt uaktualnień wynosi 50% powyższych cen

Minimum 100 stanowisk rocznie

Cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości licencji oraz oczekiwanej funkcjonalności

ARES dla deweloperów – więcej informacji