Utwórz własne specjalistyczne rozwiązanie CAD
na bazie zaawansowanej technologii Graebert

Przygotuj własny system CAD przez połączenie specjalistycznych narzędzi z gotowymi do użycia funkcjami ARES Commander służącymi do edycji DWG. Otrzymane w ten sposób rozwiązanie posiada funkcjonalność zgodną ze specyfikacją określoną przez partnera i może być oferowane pod własną marką.
 

Miliony specjalistów na całym świecie korzysta z programów CAD bazujących na ARES Commander:
Producenci aplikacji oraz programiści mają zapewniony dostęp do rozbudowanego zestawu API obsługującego różne języki programowania, obejmujące C++, Tx, lisp, VSTA, DCL, Visual Studio, COM, oraz Active X.

Dwa sposoby tworzenia własnego rozwiązania CAD:

POWERED BY ARES

ARES OEM

Funkcjonalność

Solidne oraz niedrogie jądro systemu CAD 2D z naturalną obsługą formatu DWG.

Bazuje na funkcjonalności modułu ARES Standard, stanowiącego uproszczoną wersję programu ARES Commander

+ własne narzędzia pozwalające na utworzenie aplikacji branżowej

W pełni konfigurowalne jądro systemu CAD 2D/3D z naturalną obsługą formatu DWG.

Bazuje na funkcjonalności modułu ARES Commander

Możliwość dodawania/usuwania/ukrywania wybranych funkcji

Dostęp do narzędzi oraz technologii oferowanych przez firmy zewnętrzne, jak np. moduł modelowania bryłowego 3D, system powiązań geometrycznych i parametrycznych, import PDF, oraz inne rozwiązania

Dostosowanie

Możliwość dostosowania wstążki oraz menu programu

Pełny zakres plików pomocy ARES Standard + możliwość dodania własnych plików do menu pomocy

W pełni modyfikowalny interfejs użytkownika

Możliwość wyświetlenia/ukrycia/usunięcia lub wbudowania naszej technologii w zależności od potrzeb.

Własne pliki pomocy z możliwością zmiany marki oraz identyfikacji.

Identyfikacja

Własna nazwa programu, ekran powitalny oraz ikona uruchamiania

Na ekranie powitalnym oraz w oknie ze szczegółami dotyczącymi programu pojawia się informacja 'Powered by ARES’

Pełne dopasowanie identyfikacji do potrzeb partnera.

Jedyne odniesienie do technologii Graebert w postaci zapisu o prawach autorskich w oknie ze szczegółami dotyczącymi programu.

Wersja instalacyjna

Wspólna wersja instalacyjna łącząca instalator systemu ARES Standard z plikami instalacyjnymi aplikacji branżowej partnera.

W pełni zintegrowana wersja instalacyjna kompleksowego systemu ARES OEM działająca jak instalator jednego programu.

Licencjonowanie

Partner otrzymuje klucze dostępu wymagające aktywacji przy użyciu Portalu Użytkownika Graebert

Licencje wieczyste oraz sieciowe (Flex) – tylko dla Windows 64-bity

Możliwość stosowania licencjonowania Graebert lub własnego systemu do obsługi licencji.

Wszystkie rodzaje licencji: czasowe, wieczyste, subskrypcje, licencje sieciowe…

Windows 64-bitys, macOS, Linux

Uaktualnienia

Decyzja o czasie wydania nowej wersji programu należy do partnera. Można pominąć kolejne aktualizacje publikowane przez Graebert, ponosząc koszt przygotowania instalatora dla wybranej wersji platformy.

Decyzja o czasie wydania nowej wersji programu należy do partnera. Można pominąć kolejne aktualizacje publikowane przez Graebert, ponosząc jedynie stałe koszty rocznej obsługi.

Stałe koszty obsługi

1000$ za przygotowanie pierwszej wersji instalacyjnej, oraz 500$ za każdą kolejną wersję instalacyjną

2500$ za każdy program oraz za każdy obsługiwany system operacyjny

Tantiemy

Brak zobowiązań ilościowych

Stały koszt 250$ za każde stanowisko dla licencji wieczystej, oraz 300$ dla licencji sieciowej (Flex)

Koszt uaktualnień wynosi 50% powyższych cen

Minimum 100 stanowisk rocznie

Cena ustalana indywidualnie w zależności od ilości licencji oraz oczekiwanej funkcjonalności

ARES dla deweloperów – więcej informacji