Plugins for DraftSight

BROUGHT TO YOU BY GRAEBERT

Usprawnij projektowanie dzięki specjalnym funkcjom podnoszącym
wydajność pracy w DraftSight

Funkcje oraz narzędzia przygotowane specjalnie dla systemu DraftSight, oferowane w ramach dodatkowych aplikacji, zwiększają wydajność projektowania popularnego programu CAD firmy Dassault Systèmes, rozwijanego przy współpracy z Graebert. Aplikacje dodatkowe działają na różnych wersjach platformy DraftSight 2021: Standard, Professional, Premium, Enterprise, oraz Enterprise Plus. Zakres dostępnych języków i obsługiwanych systemów operacyjnych może być różny w przypadku każdej aplikacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w opisach poszczególnych aplikacji dostępnych poniżej.

Każda aplikacja dodatkowa zostaje dostarczona razem z przejrzystym kreatorem obsługującym procedurę instalacji programu w środowisku DraftSight.

Aplikacja PDF Import Neo
dla DraftSight

Zamiana PDF na DWG

Głównym przeznaczeniem aplikacji jest import projektów zapisanych w plikach PDF oraz zamiana zawartych w nich obiektów na elementy modyfikowane przy użyciu DraftSight. Edytowane w ten sposób rysunki można zapisywać w formacie DWG oraz DXF. Licencja roczna aktywuje działanie aplikacji na jednym komputerze przez okres 12 miesięcy, podczas gdy licencja wieczysta pozwala na korzystanie z programu na jednym komputerze bez żadnych ograniczeń czasowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności programu:

Aplikacja 'PDF Import’ pozwala na wstawienie wszystkich zaznaczonych stron wybranych dokumentów PDF w ciągu kilku sekund. Funkcjonalność przetwarzania seryjnego ułatwia konwertowanie dużej ilości plików PDF na format DXF, z równoczesną zamianą danych wektorowych na obiekty rysunkowe (linie, okręgi, elipsy oraz splajny).

 • Obracanie oraz skalowanie importowanych obiektów
 • Filtrowanie umożliwiające pomijanie tekstów, ścieżek wektorowych i obrazów rastrowych
 • Łączenie pojedynczych znaków oraz tworzenie linii tekstowych
 • Indywidualne pozycjonowanie poszczególnych stron tekstowych w rysunku
 • System zarządzania oraz inteligentnego rozpoznawania warstw obiektów rysunkowych
 • Funkcja zastępowania brakujących czcionek

System przetwarzania seryjnego ułatwiający konwertowanie dużej ilości plików PDF na format DXF jest dostępny tylko w aktywnej licencji.

Uwaga: 30-to dniowa wersja próbna programu nie obsługuje funkcji przetwarzania seryjnego.

Program dostępny tylko w wersji na platformę Windows

Aktualizacja do wersji 2024: Przed rozpoczęciem instalacji 'PDF-Import’ w wersji 2024 należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje tego programu za pomocą 'Panelu sterowania’ systemu Windows.


excl. sales tax


excl. sales tax

Aplikacja UNDET Point Cloud

Obsługa danych chmurowych w DraftSight

Aplikacja ‘UNDET Point Cloud for DraftSight’ jest systemem umożliwiającym szybkie wczytywanie danych pochodzących ze skanowania oraz sprawną obsługę zgromadzonych zestawów punktów chmurowych bezpośrednio w środowisku DraftSight.

 • Moduł ‘Undet Indexer’ – umożliwia wczytywanie szerokiego zakresu plików danych pochodzących ze skanerów różnych firm: *.E57, *.LAS, *.LAZ, *.PTS, *.DP, *.FLS, *.FPR, *.LSPROJ, *.FWS, *.CL3, *.CLR, *.ZFS, *.RSP, ASCII / NEZ (X,Y,Z/i/RGB). Obsługa wielu standardów zapisu pozwala na przenoszenie do programu danych chmurowych utworzonych przy pomocy różnorodnych technologii oraz aplikacji, takich jak urządzenia LiDAR, statki bezzałogowe (UAV/UAS) lub drony, mobilne systemy skanujące, skanery naziemne oraz skanery ręczne, albo fotogrametria.
 • Funkcja ‘Open’ – otwiera projekty Undet przez załadowanie chmury punktów bezpośrednio do środowiska CAD.
 • Funkcja ‘Close’ – usuwa dane chmurowe załadowane do programu.
 • Tworzenie, zmiana rozmiaru, włączanie i wyłączanie okna przycinającego
  funkcja ‘Undet Clipping Box’ pozwala na szybkie wycinanie określonych fragmentów całego zestawu danych chmurowych, obejmujących zestawy punktów odzwierciedlających zarówno duże, jak i mniejsze obszary.
 • Moduł ‘Point Cloud Coloring Options’ – umożliwia renderowanie z wykorzystaniem naturalnych kolorów, z zastosowaniem gęstości, albo z uwzględnieniem wybranej płaszczyzny. Zakres dostępnych opcji pozwana na zmianę stopnia przezroczystości, wielkości punktu, oraz wprowadzenie innych ustawień definiujących kolorystykę projektu.
 • Doskonały kompromis pomiędzy widocznością oraz wydajnością systemu – okno dialogowe danych skanowania umożliwia sterowanie widocznością oraz selektywne grupowanie punktów leżących w określonych fragmentach oryginalnego zestawu danych wejściowych.

Program dostępny tylko w języku angielskim na platformę Windows 64-bity

Aktualizacja do wersji 2021: Przed rozpoczęciem instalacji 'UNDET Point Cloud’ w wersji 2021 należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje tego programu za pomocą 'Panelu sterowania’ systemu Windows.

500
bez podatku

500
bez VAT

500
bez VAT

$500
bez podatku

59000¥
bez podatku

$500
bez podatku

Aplikacja OnlineMaps dla DraftSight

Bezpłatny profesjonalny serwis mapowy dla DraftSight

Aplikacja OnlineMaps dla DraftSight umożliwia przeglądanie oraz umieszczanie map w obszarze rysunku. Program korzysta z serwisu ArcGIS Online rozwijanego oraz obsługiwanego przez firmę Esri. Więcej informacji na temat ArcGIS Online można znaleźć na stronie arcgis.com.

Program dostępny tylko na platformę Windows

Aktualizacja do wersji 2024: Przed rozpoczęciem instalacji 'OnlineMap’ w wersji 2024 należy odinstalować wszystkie wcześniejsze wersje tego programu za pomocą 'Panelu sterowania’ systemu Windows.

Bezpłatna aplikacja

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT