Put DWG file white-ish transparent lines over /
Show Ribbon Interface Functions

NOWOCZESNE OPROGRAMOWANIE CAD ZASTOSOWANE DO PLANOWANIA WYDARZEŃ

Organizacja XXIII Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym 2022
przy użyciu programu CAD oraz funkcji chmurowych
ułatwiających współpracę w zespole

Kontekst projektu

 • XXIII Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 2022
  rozgrywane w Brazylii w październiku tego roku
 • 1500 uczestników (ponad 15 krajów)
 • Graebert pełniący funkcję partnera technologicznego ułatwiającego organizatorom zgromadzenie wiedzy na temat systemów CAD

Wyzwania projektowe

 • Rysunki CAD powstawały wprawdzie w Niemczech, lecz wymagały skomentowania oraz zatwierdzenia przez 10 członków zarządu federacji działających w 7 różnych krajach
 • 3 w 1: Równoległe przeprowadzenie trzech turniejów
  wymagało szybkich zmian w konfiguracji przestrzeni przeznaczonej do walki wręcz

Rozwiązanie CAD

 • Rysunki CAD 2D/3D wykonywane w formacie DWG przy użyciu ARES Commander
 • Rysunki przechowywane w chmurze zapewniające bieżącą synchronizację wprowadzanych zmian
 • Członkowie zarządu mogli przeglądać i komentować
  udostępniane rysunki online bez żadnych kosztów,
  bezpośrednio w przeglądarce internetowej

Użycie systemu CAD z funkcjami chmurowymi
podczas Mistrzostw Świata w Karate

Międzynarodowy organ zarządzający karate tradycyjnym (WTKF) zwrócił się do Graebert z prośbą o wsparcie przy organizacji XXIII Mistrzostw Świata WTKF, rozgrywanych w październiku 2022 roku. Poza opracowaniem projektu obejmującego różne konfiguracje obszaru turniejowego na stadionie w miejscowości Natal w Rio Grande do Norte (Brazylia), Graebert utworzył również kilka projektów 3D medali przeznaczonych dla zwycięzców, wykonywanych przez frezowanie CNC. Firma Graebert dysponująca swoim systemem 'ARES Trinity of CAD’ doskonale pasowała do roli partnera technologicznego.

3 medale projektowane wspólnie
przez 10 osób w 7 krajach

Ustalenia oraz decyzje podejmowane w rekordowym czasie:
pełna funkcjonalność i przejrzysty proces projektowania CAD

W procesie projektowania medali brało udział dziesięciu decydentów oraz udziałowców WTKF przebywających w siedmiu krajach. Przygotowanie trzech medali na czas wymagało od projektanta przedstawienia wszystkim zainteresowanym osobom różnorodnych koncepcji, zebrania opinii na ich temat, oraz osiągnięcia kompromisu w zakresie wyboru ostatecznych wersji projektów w DWG.

Funkcjonalność ARES Trinity of CAD wspierająca współpracę umożliwiła wszystkim zainteresowanym stronom śledzenie aktualnych postępów projektu, oraz łatwe dzielenie się własnymi opiniami, niezależnie od posiadanego doświadczenia CAD. ARES Kudo, czyli system CAD autorstwa Graebert działający w trybie online, zapewnił szybki dostęp do szkiców projektowych 3D w formacie DWG, oraz pozwolił na przesyłanie informacji za pomocą palety komentarzy, bez instalowania dodatkowego oprogramowania.

W efekcie końcowym powstały trzy różne projekty 3D dla medali w trzech różnych konkursach:
Międzynarodowy Puchar Świata, Puchar Świata Dzieci dla Pokoju oraz Otwarty Puchar Świata.

* Pobierz rysunki DWG oraz przetestuj omawiane funkcje

Rozkład mat zawodniczych 'Tatami’:
Zastosowanie 3 różnych konfiguracji zapewniło przestrzeń do walki dla ponad 1500 zawodników (planowanie/organizacja przestrzeni)

Kolejnym wyzwaniem było przygotowanie optymalnego planu zagospodarowania przestrzeni wykorzystywanej podczas kolejnych turniejów, obejmującego kilka układów mat tatami dostosowanych do kategorii wiekowych zawodników, które musiały zostać zmienione każdej nocy przez wolontariuszy. Uwzględnienie różnych potrzeb wynikających z trzech turniejów, w połączeniu z koniecznością zapewnienia wystarczającego miejsca dla wielu zmagań rozgrywanych równolegle, wymagało przeanalizowania dużej liczby możliwych konfiguracji mat.

Przygotowanie płyty stadionu do walk turniejowych oraz opracowanie różnych wariantów zagospodarowania wykonano bardzo sprawnie dzięki zastosowaniu bloków dynamicznych oraz zestawów arkuszy rysunkowych.

Zastosowanie cyfrowych planów płyty stadionu pozwoliło na sprawdzenie, czy określone konfiguracje mat tatami mogły być wystarczające dla konkursów zaplanowanych na każdy dzień zawodów, a także odpowiednio trwałe oraz proste do ułożenia przez obsługę oraz wolontariuszy.

* Pobierz rysunki DWG oraz przetestuj omawiane funkcje

Podsumowanie zrealizowanego projektu CAD

Szczegóły projektu
Rodzaj projektu Planowanie oraz organizacja imprez międzynarodowych
Klient Światowa Federacja Karate Tradycyjnego (WTKF)
Funkcjonalność CAD Projekty obiektów w 2D/3D, planowanie przestrzeni
Oprogramowanie Pakiet: ARES Commander, ARES Touch & ARES Kudo
Rezultat projektu Rysunki 2D / 3D zapisane w formacie plików DWG
Opis wydarzenia
Rodzaj wydarzenia 3 międzynarodowe turnieje sztuk walki, Puchar Świata, ponad 1500 uczestników
Wyzwania projektowe 1) Przygotowanie projektów 3 medali przy współudziale 10 osób z 7 krajów
2) Optymalizacja przestrzeni do walki wręcz, konieczność szybkiej zmiany układu mat
Zasięg geograficzny Reprezentanci z 15 krajów

Pakiet programów 'ARES Trinity of CAD’

Trinity

Korzystanie z linków do odczytu

Utworzenie linku do odczytu umożliwia udostępnienie wybranego pliku dowolnemu innemu użytkownikowi. Wystarczy utworzyć własne bezpłatne konto Graebert, załadowaćdo chmury jeden z naszych przykładowych plików, a następnie udostępnić innym osobom, które będą mogły przeglądać określony rysunek, nawet jeśli nie posiadają licencji ARES lub konta Graebert.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj ARES Commander (jeśli nie masz licencji rozpocznij bezpłatny okres próbny)
 2. Pobierz plik DWG: MEDALS – WTKF 2022.dwg
 3. Przejdź do menu ’Plik’ > ’Zapisz w chmurze’, albo wpisz w linii poleceń ZapiszwChmurze
 4. W oknie palety 'Zasoby w chmurze’, wybierz dysk ARES Kudo Drive lub dołącz dysk innego serwisu chmurowego, a następnie załaduj plik rysunkowy
 5. Zaznacz dany plik w palecie 'Zasoby w chmurze’, oraz wybierz z menu prawego przycisku myszy funkcję 'Opcje udostępniania’
 6. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz powtórz samodzielnie te same kroki
Wskazówka: Dodatkowe informacje dotyczące palety 'Zasoby w chmurze’ można znaleźć w naszym filmie:
’Paleta Zasoby w chmurze | Tworzenie i modyfikacja plików DWG synchronizowanych z Google Drive, Box, Dropbox i innymi serwisami’
Funkcjonalność dostępna w ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo

CHMURA

Bezpłatne przeglądanie online

Wykorzystanie mechanizmu linków tylko do odczytu umożliwia zaproszenie innych osób do przeglądania oraz komentowania udostępnionych rysunków DWG bezpośrednio w używanej przeglądarce internetowej, bez ponoszenia żadnych kosztów.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Wypróbuj utworzony przez nas link do odczytu
 2. Więcej informacji dotyczących funkcjonalności bezpłatnych linków do odczytu można uzyskać oglądając nasz film ’Bezpłatne film ’Bezpłatne oglądanie oraz komentowanie za pomocą linków do odczytu’
Wskazówka: Linki do odczytu zapewniają pełną kontrolę nad udostępnianymi rysunkami. Właściciel pliku posiada możliwość ustawienia daty ważności tworzonego linku, hasła dostępu, jak również wyłączenia udostępnionego linku w dowolnej chwili.
Funkcjonalność dostępna podczas używania linków utworzonych w ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo

CHMURA

Bezpłatne komentowanie online

Podstawową zaletą linków do odczytu jest możliwość wygodnego poszerzenia zespołu projektowego w celu gromadzenia opinii i potrzebnych potwierdzeń. Klienci oraz współpracownicy mogą nie tylko oglądać projekt ale także dodawać swoje komentarze w postaci zdjęć, nagranego głosu lub klasycznych wpisów tekstowych. Niniejszy przykład pozwala na sprawdzenie jak działa system bezpłatnego komentowania w trybie online.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:

Oglądnij film szkoleniowy a następnie wykonaj takie same kroki w celu utworzenia własnych komentarzy.
Uwaga: Wprowadzane komentarze mogą posiadać przypisanie do określonych elementów rysunku lub stanowić komentarze ogólne do całego projektu.

 1. Kontynuuj korzystanie z utworzonego przez nas linku do odczytu
 2. Odszukaj na ekranie przyciski LOGOWANIE oraz REJESTRACJA umieszczone w prawym górnym rogu, kontrolujące dostęp do konta użytkownika, pozwalającego na właściwą identyfikację osoby wprowadzającej komentarze
 3. Użyj przycisku LOGOWANIE jeśli masz już konto Graebert, albo przycisku REJESTRACJA, aby utworzyć nowe bezpłatne konto
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz powtórz analogiczne czynności przy tworzeniu własnych komentarzy
  Uwaga: Podczas dodawania komentarza można zastosować przypisanie do wybranych obiektów albo pozostawić jako komentarz ogólny
Wskazówka: Osoby z dostępem tylko do odczytu widzą jedynie własne komentarze oraz odpowiedzi wpisane przez inne osoby, natomiast użytkownicy posiadający prawo do edycji widzą wszystkie wątki komentarzy. Dyskusje wewnątrz zespołu projektowego pozostają niewidoczne dla osób spoza zespołu komentujących udostępniane rysunki.
Funkcjonalność dostępna w ARES Kudo

Trinity

Znaczniki i komunikaty graficzne

Oznaczenia umożliwiają użytkownikom ARES Trinity, oraz zaproszonym przez nich osobom, wykorzystanie linków do odczytu w celu komentowania przy pomocy zdjęć, nagrań głosowych albo znaczników tekstowych. Komentarze stanowią dodatkową warstwę informacji dotyczących projektu, które nie modyfikują pliku DWG. Prezentowany przykład pokazuje sposób utworzenia komunikatów graficznych.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Pobierz zdjęcie wykorzystywane w filmie przy tworzeniu komunikatu graficznego
 2. Otwórz udostępniony link do odczytu
 3. Naciśnij przycisk LOGOWANIE w prawym rogu ekranu, aby aktywować identyfikację własnych komentarzy, albo rozpocznij proces rejestracji, jeśli nie masz jeszcze swojego konta Graebert
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj te same kroki, aby utworzyć komunikat graficzny przy użyciu dostarczonego zdjęcia
 5. Wprowadź znacznik tekstowy 'ZATWIERDZONY’ korzystając ze wskazówek pokazanych w filmie, albo utwórz znacznik z własnym tekstem
Wskazówka: Komentarze oraz znaczniki w programie ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo można stosować do wymiany pomysłów w zespole roboczym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w filmie ’Funkcje Trinity wspierające pracę zespołową podczas pracy w ARES Commander’
Funkcjonalność dostępna w ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo

CAD

Zakrzywiony tekst

Polecenie 'Tekst po łuku’ umożliwia dopasowywanie wybranych tekstów do krawędzi łuków albo okręgów. Nasz przykład prezentuje wykorzystanie funkcji przy rozmieszczaniu tekstów w okrągłym medalu.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander
 2. Pobierz potrzebne pliki DWG
 3. Otwórz rysunek o nazwie 'START’
 4. Wybierz ze wstążki 'Dodatkowe narzędzia’ polecenie 'Tekst po łuku’
 5. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz powtórz te same kroki przy tworzeniu zakrzywionego tekstu
Wskazówka: Więcej informacji na temat dodatkowych poleceń programu można znaleźć w naszym filmie ’Kolejne dodatkowe narzędzia ARES Commander’
Funkcjonalność dostępna tylko w ARES Commander

CAD

Polilinie / Splajny

Zastosowanie polilinii umożliwia narysowanie konturu elementów na bazie pliku graficznego pełniącego rolę podkładu. Przygotowane w taki sposób polilinie mogą zostać w następnej kolejności zamienione na splajny. Nasz przykład pokazuje proces odtworzenia zarysów japońskich znaków Kanji na podstawie zdjęcia.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander
 2. Pobierz potrzebne pliki DWG
 3. Otwórz rysunek o nazwie 'START’
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu wykonaj podobne kroki, aby przy użyciu polilinii utworzyć zarys litery na górnym zdjęciu
Wskazówka: Zastosowanie polecenia 'Edycja polilinii’ umożliwia przekształcenie wybranej polilinii w splajn.
Funkcjonalność dostępna w ARES Commander, ARES Touch oraz ARES Kudo

CAD

Szybkie przycinanie i wydłużanie

Zastosowanie tego nowoczesnego polecenia ułatwia wykonywanie często powtarzanych zadań edycyjnych. Wystarczy nacisnąć lewy przycisk myszy i przesuwać kursor przez ucinane obiekty. Użycie klawisza SHIFT przełącza tryb polecenia na wydłużanie elementów.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander
 2. Pobierz potrzebne pliki DWG
 3. Otwórz rysunek o nazwie 'START’
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj analogiczne kroki edycyjne
Wskazówka: Zastosowanie polecenia 'Zaawansowane przycięcie’ do edycji kreskowania powiązanego wymaga wcześniejszego rozbicia modyfikowanego elementu.
Funkcjonalność dostępna tylko w ARES Commander oraz ARES Kudo

:

Trinity

Porównywanie wersji rysunków

Dzięki palecie 'Historia wersji’ można zobaczyć kto oraz kiedy edytował wybrane pliki rysunkowe DWG. Funkcja dostępna w ARES Commander umożliwia szczegółową weryfikację porównywanych ze sobą wersji rysunków przez podświetlenie zmian.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:

Uwaga: Paleta 'Historia wersji’ obsługuje jedynie pliki zapisane oraz przechowywane w chmurze

 1. Zainstaluj program ARES Commander
 2. Pobierz poniższy plik rysunkowy DWG: MEDALS – WTKF 2022.dwg
 3. Przejdź do menu ’Plik’ > ’Zapisz w chmurze’, albo wprowadź polecenie ZapiszwChmurze
 4. W oknie palety 'Zasoby w chmurze’, wybierz dysk ARES Kudo Drive lub dołącz inny serwis chmurowy, a następnie załaduj do chmury wskazany plik rysunkowy
 5. Wykonaj kilka modyfikacji przesłanego pliku oraz zapisz wprowadzone zmiany
 6. Wybierz ze wstążki ’Współpraca’ polecenie włączające lub wyłączające wyświetlanie palety narzędziowej 'Historia wersji’
 7. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj te same kroki, aby porównać ostatnią zapisaną wersję modyfikowanego rysunku z jego wcześniejszą wersją
Wskazówka: Funkcja umożliwia porównanie dwóch wybranych wersji TEGO SAMEGO pliku zapisanego w chmurze, widocznego w palecie 'Historia wersji’. Narzędzia palety ’Porównanie rysunków’ programu ARES Commander pozwalają także na zestawienie DWÓCH różnych plików rysunkowych DWG
Funkcjonalność dostępna w ARES Commander oraz wkrótce w ARES Kudo

CAD

Bloki parametryczne

Zastosowanie funkcjonalności udostępnianej przez bloki parametryczne daje możliwość zdefiniowania inteligentnych obiektów rysunkowych o zmiennych rozmiarach oraz konfiguracjach. Poniższy przykład pokazuje sposób utworzenia mat 'tatami’ o różnych wymiarach przy użyciu tego samego bloku.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander
 2. Pobierz potrzebny plik rysunkowy DWG (przykład z blokiem parametrycznym)
 3. Otwórz rysunek zawierający maty 'tatami’ oraz wybierz jedną z widocznych mat
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj te same kroki, aby zobaczyć różne rodzaje dostępnych mat 'tatami’
Wskazówka: Więcej szczegółowych informacji dotyczących bloków parametrycznych można uzyskać oglądając film szkoleniowy ’Zamiana bloków dynamicznych na bloki parametryczne’
Funkcjonalność dostępna tylko w ARES Commander

CAD

Obsługa bloków dynamicznych

ARES Commander obsługuje również bloki tworzone przy użyciu programu AutoCAD®. Bloki dynamiczne mają analogiczne działanie jak bloki parametryczne, przy czym mogą być używane zarówno w programie ARES Commander, jak również AutoCAD. Widoczny przykład umożliwia zweryfikowanie działania bloku dynamicznego umieszczonego w rysunku.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander albo uruchom tryb testowy jeśli nie posiadasz licencji
 2. Pobierz niezbędny plik rysunkowy DWG (przykład zawierający blok dynamiczny)
 3. Otwórz rysunek oraz znajdź biurka dla sędziów
  znajdujące się obok mat 'tatami’
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj samodzielnie te same kroki
Wskazówka: Więcej informacji dotyczących bloków parametrycznych oraz bloków dynamicznych można
uzyskać oglądając nasz film szkoleniowy ’Zamiana bloków dynamicznych na bloki parametryczne’
Funkcjonalność dostępna tylko w ARES Commander

CAD

Powiązany szyk elementów

Funkcjonalność powiązanego szyku obiektów można wykorzystywać do regularnego rozmieszczania kopii wybranych elementów rysunkowych za pomocą okna dialogowego lub dostępnych uchwytów obiektowych. Wybrany przykład pokazuje zastosowanie szyku przy dobieraniu optymalnej liczby mat 'tatami’ w obszarze przeznaczonym do walki wręcz.

WYPRÓBUJ FUNKCJĘ
Kroki do wykonania:
 1. Zainstaluj program ARES Commander  albo uruchom tryb testowy jeśli nie posiadasz licencji
 2. Pobierz niezbędny plik rysunkowy DWG (przykład zawierający blok dynamiczny)
 3. Otwórz rysunek o nazwie 'START’
 4. Przejdź do odpowiedniego fragmentu filmu oraz wykonaj te same kroki, aby zmodyfikować liczbę mat 'tatami’ umieszczonych na płycie stadionu.
Wskazówka: Więcej informacji na temat powiązanych szyków obiektów można znaleźć w jednym z naszych wcześniejszych filmów. Zachęcamy do wykorzystania przykładowego pliku o nazwie 'END’ oraz sprawdzenia działania innego szyku odzwierciedlającego widownię stadionu sportowego. Zobacz ten film szkoleniowy
Funkcjonalność dostępna tylko w ARES Commander

POBIERANIE PROJEKTU

Rysunki końcowe w formacie DWG

Pobranie kompletnego projektu obejmującego rysunki trzech medali oraz stadionu z rozkładami mat 'tatami’ umożliwia sprawdzenie działania wielu innych funkcji naszego systemu. Przygotowane przez nas pliki DWG mogą być używane zarówno w ARES CAD, jak również AutoCAD, ponieważ oba systemy korzystają z takiego samego formatu pliku projektowego.

Rysunki końcowe w formacie DWG
Kroki do wykonania:
 1. Pobierz kompletny zestaw plików rysunkowych zawierających ostateczną wersję projektów:
  MEDALS – WTKF 2022.dwg
  TATAMI – WTKF 2022.dwg
 2. Jeśli nie dysponujesz żadnym programem CAD umożliwiającym otwieranie i modyfikowanie rysunków DWG, zainstaluj ARES Commander (oraz  rozpocznij korzystanie z bezpłatnej wersji testowej naszego systemu)
 3. Zapoznaj się innymi filmami szkoleniowymi prezentującymi pozostałe funkcje systemu
Wskazówka: Nasz system online ARES Kudo pozwala na przeglądanie oraz edytowanie rysunków za bardzo rozsądną cenę. Wersja próbna ARES Kudo umożliwia bezpłatne testowanie funkcji programu przez 30 dni. Korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu po tym okresie wymaga zakupu licencji. W przypadku braku zakupu licencji, program pozwala nadal na bezpłatne przeglądanie rysunków.

Milton Chanes: Gdzie pasja spotyka się z zawodem —
Sensei w CAD oraz Karate

Milton Chanes od ponad trzech dekad zajmuje się projektowaniem oraz sztukami walki. W wieku 12 lat zaczął ćwiczyć karate w swoim rodzinnym mieście Paysandú w Urugwaju. Dziś osiągnął 3 Dan – 3 poziom czarnego pasa – w Shotokan karate-do, tworzy kursy oraz samouczki CAD w języku hiszpańskim, a także rozwija biznes Graebert w Hiszpanii oraz Ameryce Łacińskiej.

Pomimo, iż karate oraz CAD należą do odmiennych światów, każdy z nich jest połączeniem sztuki z rzemiosłem. Osiągnięcie mistrzostwa w tych dziedzinach wymaga zarówno poświęcenia, jak również dbałości o szczegóły. Doświadczenie Miltona w obu dyscyplinach sprawiło, że idealnie sprawdził się w roli osoby projektującej medale oraz rozkłady mat ‘tatami’ wykorzystywane podczas Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym Trinidade 2022.

Milton wziął również udział w Mistrzostwach Świata jako reprezentant Włoch – Graebert z dumą wspierał jego występy w trakcie zawodów. Zdjęcia wykonane podczas turniejów są dostępne w mediach społecznościowych powiązanych z Graebert. Zapraszamy do oglądnięcia poniższego filmu pokazującego postać Miltona w czasie wykonywania ćwiczeń wchodzących w skład indywidualnej sekwencji Kata.

Klient — Światowa Federacja Karate Tradycyjnego

Światowa Federacja Karate Tradycyjnego (Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego) jest międzynarodowym organem zarządzającym karate tradycyjnym, który ustanawia standardy techniczne obowiązujące dla tej sztuki walki.

Organizacja powstała w 1972 roku. ITKF był odpowiedzialny za nadzór techniczny nad Mistrzostwami Świata ITKF organizowanymi od 1975 roku (Los Angeles), Pucharem Świata ITKF oraz Mistrzostwami Regionalnymi (Kontynentalnymi). ITKF działa również stale w zakresie modyfikowania oraz rozwijania aspektów technicznych organizowanych zawodów, tworząc na przykład nowe kategorie, takie jak en-bu, fuku-go lub kogo-kumite.

W dniu 17 sierpnia 2013 roku w Japońskim Centrum Sztuk Walki 'Dojo-Stara Wieś’ w miejscowości Stara Wieś miało miejsce nadzwyczajne walne zgromadzenie ITKF. Podczas tego zgromadzenia została podjęta decyzja o przeniesieniu dotychczasowej siedziby ITKF z Los Angeles do Genewy. Inicjatywa została zatwierdzona przez przedstawicieli następujących krajów: Armenia, Austria, Brazylia, Kanada, Kostaryka, Czechy, Francja, Izrael, Japonia, Litwa, Mołdawia, Paragwaj, Peru, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, RPA, Hiszpania, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, USA oraz Wenezuela.

Zreorganizowana struktura ITKF stanowiła pozarządową organizację międzynarodową (NGO), której głównym celem określonym podczas 101-szej sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego była globalna promocja Karate Tradycyjnego zgodnie z aktualnym regulaminem zawodów ITKF’. Wytyczne ITKF stanowią wspólną platformę wykorzystywaną w wielu szkołach oraz stylach karate tradycyjnego uprawianych na całym świecie.

W dniu 24 października 2014 roku, decyzją zgromadzenia ogólnego, Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego (ITKF) z siedzibą w Genewie zmieniła swoją dotychczasową nazwę na Światową Federację Karate Tradycyjnego (WTKF). Główny cel działania organizacji pozostał ten sam, czyli powszechna promocja karate tradycyjnego na mocy decyzji podjętej w czasie 101-szej sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Poznaj możliwości systemu 'ARES Trinity of CAD’

WIĘCEJ INFORMACJI

Porównanie ARES Commander z AutoCAD

Czy przejście do nowego środowiska projektowania jest łatwe, czy trudne? Czy rzeczywiście ARES Commander może zastąpić program AutoCAD?

Transformacja cyfrowa branży CAD w standardzie DWG

Rozwiązania mobilne oraz chmurowe usprawniają wymianę informacji projektowych oraz współpracę z użyciem rysunków technicznych