SiteMaster

ZAAWANSOWANE APLIKACJE MOBILNE CAD DO ZASTOSOWAŃ W BUDOWNICTWIE

Mobilne systemy CAD do pomiaru budynków na bazie platformy ARES

SiteMaster™ to nowa linia produktów branżowych Graebert, składająca się z mobilnych aplikacji CAD, rozwijanych na bazie platformy technologicznej ARES CAD. Odmiennie niż w przypadku tradycyjnej metody pomiary budynków za pomocą taśmy mierniczej, ołówka oraz papieru, program SiteMaster przechwytuje w czasie rzeczywistym dane cyfrowe pobieranych z laserowych urządzeń pomiarowych, na bazie których na bieżąco tworzone są rysunki CAD mierzonego obiektu w formacie .DWG, .DXF oraz/lub .IFC.

Specjalistyczne rozwiązania z rodziny SiteMaster zostały zaprojektowane w sposób zapewniający ścisłą współpracę z nowoczesnymi dalmierzami laserowymi korzystającymi z transmisji Bluetooth, jak np. Leica Disto, umożliwiającymi szybki i precyzyjny proces pomiarowy. Powstające w trakcie pracy rzuty kondygnacji mierzonych obiektów mogą być od razu weryfikowane na miejscu wykonywanych pomiarów w celu identyfikacji ewentualnych niezgodności oraz sprawnego usunięcia ich jeszcze przed powrotem do biura.

Więcej szczegółowych informacji na temat rozbudowywanej nieustannie linii produktów branżowych SiteMaster, a także usług pomiarowych świadczonych z zastosowaniem tych rozwiązań, można znaleźć na oddzielnej stronie poświęconej technologii iSurvey: isurvey.graebert.com

Linia produktów SiteMaster: mobilny system CAD oraz pomiary istniejących budynków

SiteMaster Kitchen

Innowacyjny system do precyzyjnych pomiarów kuchni

Wygodniejsza oraz bardziej efektywna praca, zapewniająca równocześnie wyższą jakość pomiarów. SiteMaster Kitchen pozwala projektantom kuchni na pracę w 100% bez użycia papierowej dokumentacji. Zastosowanie w SiteMaster Kitchen pełnej cyfryzacji procesu pomiarowego na miejscu inwestycji, jak również wymiany danych z biurem projektowym, pozwala na skrócenie o połowę czasu potrzebnego na realizację wszystkich zadań, oraz na ograniczenie ilości błędów pojawiających się podczas późniejszego montażu.

Architektura systemu SiteMaster Kitchen pozwala na ścisłą integrację oraz synergiczną współpracę z profesjonalnymi systemami branżowymi, stosowanymi do projektowania kuchni przez takie firmy jak CARAT, Wiener Design albo KPS. Podstawowym zadaniem naszego rozwiązania jest stworzenie, lub wiarygodna weryfikacja precyzyjnego modelu 3D projektowanego pomieszczenia kuchennego. Program umożliwia także dodawanie informacji dotyczących dokładnego położenia wszelkiego rodzaju przeszkód, załomów, otworów, jak również przyłączy wodnych oraz gniazd zasilających. Przygotowany w taki sposób model pomieszczenia zostaje udostępniony współpracownikom zajmującym się w biurze realizacją projektu przy pomocy głównego systemu do projektowania kuchni.

SiteMaster BIM

Tworzenie przestrzennego modelu BIM budynku na podstawie pomiarów istniejącego obiektu. Dane zapisywane w formacie IFC stanowią punkt wyjścia do dalszej edycji modelu 3D oraz projektowania z zastosowaniem innych systemów BIM.

Rozwiązanie SiteMaster BIM wprowadza technologię BIM do projektów pomiarowych oraz zwiększa przejrzystość gromadzonych danych. SiteMaster BIM umożliwia tworzenie modeli budynków w formacie IFC na podstawie pomiarów, które mogą być później wykorzystywane w projektowaniu BIM. Taka metoda pozwala na wyeliminowanie żmudnej analizy istniejącej dokumentacji obiektu albo czasochłonnego modelowania 3D realizowanego od podstaw.

SiteMaster Building

Wydajne mobilne rozwiązanie do profesjonalnych pomiarów istniejących budynków

Aplikacja SiteMaster Building została stworzona z myślą o specjalistach wykonujących szybkie pomiary wielu pomieszczeń w obiektach o dużych powierzchniach całkowitych, gdzie ściany pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami mają, lub mogą posiadać różne grubości. Łatwy w obsłudze program koordynuje realizację pomiarów wnętrza budynku, zbiera wszystkie wyniki pomiarów oraz przeprowadza niezbędne kalkulacje, pozwalające na natychmiastowe przygotowanie prawie gotowych rysunków 2D stanowiących rzuty kondygnacji mierzonego budynku.

SiteMaster Elevation

Przetwarzanie obrazów i danych fotogrametrycznych

System SiteMaster Elevation pozwala na wprowadzenie do projektu rzeczywistych zdjęć budynków. Łatwe w obsłudze narzędzia programu umożliwiają każdemu użytkownikowi skorzystanie z zalet systemu fotogrametrii i przeprowadzenie szczegółowych pomiarów obiektów w oparciu o samodzielnie wykonane zdjęcia lub zeskanowane obrazy rastrowe.

Szybkie, wygodne oraz intuicyjne zbieranie rzeczywistych wymiarów budynków wykonywanych z laserową precyzją

Wszystkie rozwiązania z rodziny SiteMaster łączy jedna wspólna zasada: mobilność oraz elastyczność pracy w terenie przekładająca się na szybkie oraz łatwe wykonywanie pomiarów o wysokiej dokładności. Każdy moduł SiteMaster został przystosowany do użytku na wszystkich urządzeniach korzystających z systemu Windows, jednak podczas optymalizacji szczególnie wzięto pod uwagę urządzenia mobilne, posiadające ograniczoną moc obliczeniową, ale posiadające szerokie możliwości modernizacji i cyfryzacji istniejących sposobów mierzenia budynków oraz udostępniania zebranych wyników.

Rozwijanie aplikacji branżowych na platformie ARES

Rozwiązania bazujące na platformie SiteMaster®, w połączeniu z usługami świadczonymi przez zespół specjalistów Graebert iSurvey, zmieniają dotychczasowy sposób wykonywania pomiarów istniejących budynków. Różne moduły systemu SiteMaster zostały wykorzystane do pomiarów milionów metrów kwadratowych powierzchni obiektów należących do tak znanych klientów jak McDonalds®, Bank of America®, Atkins®, Abercrombie & Fitch®, Deutsche Telekom®, Deutsche Bahn®. Wszystkie pomiary zostały wykonane w czasie o połowie krótszym w porównaniu z tradycyjnymi metodami, oraz wymagały dwa razy mniejszych nakładów finansowych potrzebnych do zrealizowania zlecenia.

Linia produktów SiteMaster, rozwijana przez Graebert na bazie systemu ARES Commander oraz ARES Touch, jest doskonałym przykładem ogromnych możliwości platformy technologicznej ARES CAD, umożliwiającej tworzenie specjalistycznych rozwiązań branżowych. Producentów oprogramowania zainteresowanych rozwojem własnych aplikacji CAD do specyficznych zastosowań branżowych, zapraszamy do zapoznania się bliższymi informacjami na temat udostępnianej przez nas platformy CAD:

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT