ARES Mechanical jest zaawansowanym rozwiązaniem CAD do zastosowań mechanicznych, łączącym w sobie klasyczne funkcje edycyjne DWG dostarczane przez ARES Commander, z branżowymi narzędziami przeznaczonymi do projektowania mechanicznego w 2D.

Intuicyjna obsługa, możliwość pełnego dopasowania do indywidualnych potrzeb, oraz wszechstronność zastosowania, sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie CAD dla projektantów oraz inżynierów mechanicznych.

Dostępny tylko na Windows (32 lub 64 bity), oraz tylko w wersji angielskiej

Plan roczny

Najlepsza oferta – kompletny pakiet programów na okres jednego roku

Licencja roczna na kompleksowy pakiet obejmujący: ARES Mechanical, wraz ze wszystkimi bieżącymi aktualizacjami oraz wsparciem za pośrednictwem email + ARES Touch do użytku na tabletach oraz smartfonach + ARES Kudo do użytku w chmurze.

Najwyższy wskaźnik zwrotu z inwestycji: zamiast zakupu licencji wieczystej, wystarczy zapłacić ułamek jej ceny, aby otrzymać pełny pakiet licencji na okres jednego roku, wraz z aktualizacjami oraz wsparciem technicznym przez e-mail. Po tym czasie można odnowić licencję na kolejny rok.

Uwaga: Odnowienie „Planu rocznego” polega w praktyce na zamówieniu nowej licencji na kolejny rok. W razie potrzeby, do zamówionej lub użytkowanej licencji rocznej, można dodać kolejny „Plan roczny”, który spowoduje wydłużenie okresu subskrypcji o 12 miesięcy. W przypadku zamówienia kilku 'Planów rocznych' dla jednego użytkownika, można skumulować licencje w celu otrzymania licencji wieloletnich, np. na 2 lata, 3 lata… itd.

Licencja wieczysta

Licencja wieczysta ARES Mechanical + roczna subskrypcja

Licencja wieczysta na program ARES Mechanical (Windows) zawiera subskrypcję na okres 12 miesięcy, obejmującą bieżące uaktualnienia oraz wsparcie techniczne za pośrednictwem email, a także możliwość korzystania przez rok z ARES Kudo (chmura) oraz ARES Touch (Android oraz iOS).

Pod koniec pierwszego roku używania programu można podjąć decyzję o przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok. Jeśli subskrypcja nie zostaje odnowiona, nadal można korzystać z obecnie posiadanej wersji ARES Mechanical, oraz zdecydować się na zakup ewentualnego uaktualnienia (patrz niżej) w późniejszym czasie. Jednak brak aktywnej subskrypcji spowoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch i ARES Kudo.

WIĘCEJ OPCJI LICENCJONOWANIA

Licencja typu „Flex”

Licencja sieciowa ARES Mechanical + roczna subskrypcja.
Uwaga: Wersja sieciowa jest dostępna dla instalacji udostępniających w jednej sieci 3 licencje lub więcej.

Dopłata w wysokości 25% wartości standardowej licencji programu, umożliwia współdzielenie licencji na wielu komputerach, znajdujących się w tej samej sieci lokalnej. W ramach jednego pakietu z licencją programu, dostarczana jest roczna subskrypcja, umożliwiająca korzystanie z bieżących aktualizacji, oraz wsparcia technicznego za pomocą email. Subskrypcja powiązana z licencją „Flex” na program ARES Commander, pozwala także na korzystanie przez okres 12 miesięcy z modułów ARES Touch oraz ARES Kudo, przy czym licencje na te produkty muszą zostać przypisane do imiennego konta jednego z użytkowników.

System udostępniania licencji użytkownikom lub komputerom zgrupowanym w tej samej sieci, umożliwia ograniczenie ilości potrzebnych licencji, oraz zmniejszenie kosztu zakupu oprogramowania. ARES Mechanical może być używany na różnych komputerach, ale całkowita liczba równoczesnych użytkowników nie może przekraczać puli licencji udostępnionych w sieci. W odróżnieniu od innych licencji sieciowych, licencja typu „Flex” może być używana w środowisku komputerów bazujących na Windows, macOS oraz Linux. W razie potrzeby korzystania z programu poza obszarem lokalnej sieci, istnieje możliwość czasowego wydzielenia licencji z dostępnej puli, oraz używania jej poza zasięgiem sieci macierzystej.

Podobnie jak w przypadku standardowej licencji wieczystej, pod koniec pierwszego roku używania programu, można podjąć decyzję o przedłużeniu subskrypcji na kolejny rok. Jeśli subskrypcja nie zostaje odnowiona, nadal można korzystać z obecnie posiadanej wersji ARES Mechanical, oraz zdecydować się na zakup ewentualnego uaktualnienia w późniejszym czasie. Jednak brak aktywnej subskrypcji spowoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch i ARES Kudo.

Realizacja zamówienia na licencję sieciową „Flex” wymaga wprowadzenia indywidualnych ustawień dla konfiguracji każdej instalacji sieciowej, dlatego też licencja tego typu nie może być zamawiana za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Prosimy o kontakt z partnerem handlowym albo z naszym działem handlowym.

795

Uaktualnienie licencji wieczystej

Przejście do najnowszej wersji programu (opcja dostępna dla licencji wieczystej, nie może być stosowana w przypadku licencji czasowej typu „Plan roczny”)

Uaktualnienie programu należy stosować wtedy, gdy istnieje potrzeba aktualizacji starszej licencji wieczystej ARES Mechanical, nie objętej w danej chwili aktywną subskrypcją. Zakup uaktualnienia umożliwia wykonanie „przeskoku” ze starszej wersji programu do aktualnej, pozwalając tym samym na używanie wszystkich nowych funkcji systemu. Aktualizacja nie wpływa na zmianę charakteru licencji wieczystej.

Wraz z nową wersją programu dostarczana jest roczna subskrypcja na bieżące aktualizacje ARES Mechanical, oraz wsparcie techniczne za pośrednictwem email. Odnowiona subskrypcja na ARES Mechanical pozwala także na korzystanie przez rok z ARES Touch (wersja mobilna) oraz ARES Kudo (wersja chmurowa).

Pod koniec tego okresu można podjąć decyzję o odnowieniu subskrypcji na kolejny rok. W przypadku braku odnowienia subskrypcji można nadal korzystać z dotychczasowej wersji programu ARES Mechanical, oraz zdecydować się na zakup kolejnego uaktualnienia w późniejszym terminie. Jednak brak aktywnej subskrypcji powoduje utratę dostępu do większości funkcji ARES Touch oraz ARES Kudo.

Uaktualnienia można stosować tylko w odniesieniu do licencji wieczystych programu. Jeżeli dotychczasowa licencja miała charakter czasowy („Plan roczny”) i straciła ważność, można zamówić licencję takiego samego typu na kolejny rok, albo zakupić nową licencję wieczystą. Jeśli uaktualnienie dotyczy licencji sieciowej typu „Flex”, prosimy o kontakt z partnerem handlowym albo z naszym działem handlowym.

473,03

Odnowienie subskrypcji

Odnowienie subskrypcji na licencję wieczystą (opcja dostępna dla licencji wieczystej, niedostępna w przypadku licencji czasowej typu  „Plan roczny”)

Subskrypcja powiązana z licencją, działa podobnie jak uaktualnienie licencji wieczystej, z tą różnicą, że regularne utrzymywanie subskrypcji gwarantuje ciągły dostęp do wszystkich bieżących aktualizacji oraz dodatkowego serwisu, oferowanego w ciągu pierwszego roku w pakiecie z licencją wieczystą.

Użytkownicy licencji wieczystej ARES Mechanical mogą korzystać zarówno z uaktualnień posiadanej licencji, jak też z odnowień przypisanej subskrypcji. W przypadku regularnego corocznego odnawiania subskrypcji, całkowity koszt jest niższy, niż koszt zakupu uaktualnienia licencji, które należy kupić, gdy subskrypcja nie jest już dłużej aktywna. Jeśli subskrypcja nie jest aktywna, można w dowolnej chwili kupić uaktualnienie do nowego programu, przy czym taki tryb aktualizacji nie daje możliwości korzystania z zalet subskrypcji, takich jak bieżące aktualizacje, wsparcie techniczne przez email, oraz dostęp do modułów ARES Touch oraz ARES Kudo.

Zakup odnowienia powoduje wydłużenie okresu aktywności nowej subskrypcji o 12 miesięcy w odniesieniu do daty wygaśnięcia odnawianej subskrypcji. Istnieje możliwość wcześniejszego zamówienia odnowienia subskrypcji, jak również zakupu kilku odnowień przypisanych do tej samej licencji, powodujących wydłużenie okresu ważności subskrypcji na określoną ilość lat.

W przypadku, gdy subskrypcja utraciła ważność zakup odnowienia ma sens tylko wtedy, gdy jest realizowany nie później niż 12 miesięcy od daty wygaśnięcia. Jeśli subskrypcja straciła ważność 3 miesiące temu, dodanie 12 miesięcy pozostawia 9 miesięcy efektywnie działającej subskrypcji. Jeśli jednak subskrypcja wygasła 15 miesięcy wcześniej, dodanie 12 miesięcy nie spowoduje aktywacji subskrypcji. W przypadku, gdy od daty wygaśnięcia subskrypcji upłynęło więcej niż 12 miesięcy, bardziej korzystnym rozwiązaniem jest zakup uaktualnienia licencji, który zawiera w sobie również subskrypcję na 12 miesięcy liczone od daty aktywacji odnowionej licencji.

236,81

ODKRYJ INNE ROZWIĄZANIA GRAEBERT